Vad krävs av företaget för att avskeda en anställd?

FRÅGA
Vad krävs av företaget för att avskeda en anställd
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS). En anställd får avskedas om denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (LAS 18 §). Med detta innebär att den anställde avsiktligt och grovt vårdslöst gjort något som inte ska behöva tålas i ett avtalsförhållande. Exempel på vad detta skulle kunna vara är illojal konkurrens eller annat illojalt handlande genom att t.ex. avslöja företagshemligheter i syfte att skada företaget. Även stöld, misshandel och förskingring mot företaget, anställda eller kunder kan vara grund för avsked. Det kan också handla om annan mycket allvarlig misskötsamhet, grova samarbetsproblem, sexuella trakasserier eller längre olovlig frånvaro från jobbet.

Vill företaget avskeda en anställd ska det meddela den anställde om detta minst en vecka i förväg och samtidigt även meddela facket om den anställde är medlem i det (LAS 30 §). Företaget får endast avskeda en anställd på grund av handlingar som den anställde gjort inom två månader från meddelandet om avskedande.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?