Vad kostar det att stämma någon?

Hej, jag jobbar inom bildredigering och påminner min kund att betala sin faktura några månader senare då jag upptäckt att den inte är betald. Kunden säger att hon har bestridit fakturan i sin helhet pga att hon anser att bilderna inte gick att använda. Detta är inget hon förmedlat tidigare, utan hon har skrivit att hon har betalat fakturan och hon är nöjd med arbetet. Om slutleveransen var något fel på har vi inte fått någon möjlighet att rätta till felet. Hon säger nu att hon anlitat en annan firma för att bilderna inte gick att använda, och kommer bestrida inkasso och kronofogden. Hur stora kostnader skulle det innebära att driva det till domstol? Jag vill vara principfast men vet inte om det är värt att ha ont i magen för detta eller om det är bättre att bara låta det gå.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså vad det skulle kosta att stämma kunden, eftersom denne planerar att bestrida eventuella krav från Kronofogden. 

Tvist om pengar 

I vanliga fall kan man, när någon är skyldig en pengar, i första hand vända sig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Då kontaktar Kronofogden personen i fråga. Om personen framför invändningar kan Kronofogden skicka ärendet vidare till tingsrätten. 

I ditt fall vet du redan att kunden kommer invända mot ditt krav och således kan du istället vända dig direkt till tingsrätten med en stämningsansökan för att förkorta processen. 

Kostnad för tvistemål i tingsrätten 

Stämningsansökan är behäftad med en ansökningsavgift. Avgiftens storlek beror på storleken på beloppet som tvisten rör. 

Vid tvist om ett värde om högst 24 150 (ett halvt prisbasbelopp år 2022) är avgiften 900 kr. Vid högre värden är avgiften 2 800 kr. 

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är rättegångskostnaderna. Den part som förlorar målet kan behöva betala motpartens rättegångskostnader (samt sina egna). Rättegångskostnaderna inkluderar exempelvis ansökningsavgift samt kostnader för ombud. 

I det fall att tvisten rör ett belopp som understiger 24 150 kr räknas målet som ett förenklat tvistemål och ombud behövs oftast inte. I det fall att ombud ändå används är den vinnande partens rätt till ersättning från motparten något begränsad. Rättegångskostnaderna är således att betrakta som låga i förenklade tvistemål. 

Sammanfattning 

I det fall att du beslutar dig för att stämma kunden kommer du behöva betala en ansökningsavgift vars storlek beror på det tvistiga beloppet. Om du skulle förlora målet betalar du dina samt motpartens rättegångskostnader. Dessa brukar dock inte vara särskilt höga i förenklade tvistemål, eftersom ombud vanligtvis inte används och det dessutom finns viss begränsning i ersättningsskyldigheten om ett sådant använts. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! 

Vänligen, 

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”