Vad kommer jag få för påföljder för grovt rattfylleri och olovlig körning när jag inte fyllt 18 år?

2020-06-20 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, jag är 17 år gammal och körde på en avlägsen plats med tre personer på taket och dels hade jag hög alkohol promille i kroppen av alkohol. Jag blev påkommen av polisen och dem informerade mig om att jag är anmäld för brottet "olovlig körning och grovt rattfylleri". Jag har ett rent register och en väl fungerande liv. Hur kommer konsekvenserna bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du kört en personbil utan giltigt körkort.

Om brottet olovlig körning
Eftersom det krävs körkort för att köra en personbil, och du uppsåtligen körde bilen trots att du inte hade körkort har du gjort dig skyldig till olovlig körning. För brottet olovlig körning kan du dömas till böter. Om brottet skulle bedömas vara grovt kan du dömas till fängelse i sex månader (3 § TBL).

Om brottet grovt rattfylleri
För grovt rattfylleri kan du dömas om du körde bil när du hade en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, eller om du annars har varit avsevärt påverkad av alkohol3eller något annat medel, eller om framförandet av bilen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. För grovt rattfylleri kan du dömas till fängelse i högst två år (4a § TBL).

Vilket straff du kan få
För grovt rattfylleri är påföljden fängelse i högst två år föreskrivet. Eftersom du är under 21 år gammal får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet (29 kap. 7 § BrB). Eftersom du inte fyllt 18 år får rätten döma dig till fängelse endast om det finns synnerliga skäl (30 kap. 5 § BrB). Du kan däremot dömas till sluten ungdomsvård i lägst 14 dagar och högst 4 år (32 kap. 5 § BrB). Åklagaren skulle även kunna besluta om att underlåta åtal och utdela en straffvarning om det istället skulle beslutas om

vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen,vård eller annan åtgärd enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, ellerannan åtgärd som innebär att du får hjälp eller stöd.eller om det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande (16 och 17 § LUL). Ditt framtida körkort
När du ansöker om körkortstillstånd kommer transportstyrelsen göra en prövning av om du med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § KörkL). Om det vid prövningen av din ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av dina personliga förhållanden, ska en spärrtid bestämmas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (3 kap. 9 § KörkL). Om du döms för olovlig körning och/eller grovt rattfylleri lär du tilldelas en spärrtid för ditt framtida körkortstillstånd.

Sammanfattning
Du lär troligtvis inte dömas till fängelse, det är troligare att du döms till sluten ungdomsvård. Troligtvis lär du även tilldelas en spärrtid för ditt framtida körkortstillstånd.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1076)
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?
2021-01-10 När har polisen rätt att återkalla ditt körkort?
2021-01-06 Kan jag bli av med körkortet om jag kört 154.3 km/h på en 110 väg?

Alla besvarade frågor (88087)