Vad kommer att hända när jag misskött min övervakning?

2020-03-08 i Påföljder
FRÅGA
Hej. För nio månader sedan blev jag fälld för misshandel. Dom två månaders fängelse, som avtjänas som övervakning, med tillägg att "nykterhets främjande åtgärder" som bestäms av frivården ska ske, alltså inget vårdkontrakt, men nästan. Har nu träffat frivården 18 ggr utan anmärkning, träffar även lekmannaövervakare varannan vecka. Går nu 2 ggr i veckan på beroendemottagningen, blåser och tar antabus. Detta ua tills nu. Varannan månad blodprov (b-peth), ska ej överstiga 0,05, min visade 0,07...hade druckit några öl dagarna före blodprov. Vad kommer troligen hända?Övervakningsnämnd och tätare besök på frivården? Förlängning av övervakningstiden?Tätare blodprov? Känner mig skraj inför detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du av domstol dömts för misshandel. Du avtjänar nu straffet genom övervakning i kombination med vård (ej kontraktsvård). Vården innefattar nykterhetsfrämjande åtgärder. Du har skött din övervakning efter vad du ålagts, och har lämnat negativa nykterhetsprover på beroendemottagningen tills nyligen då ditt blodprov översteg gränsvärdet på grund av att du druckit några öl dagarna före provet. Du undrar vad som nu troligen kommer att hända.

Eftersom du skrivit att du avtjänar din dom om två månaders fängelse genom övervakning är min utgångspunkt att du dömts till skyddstillsyn. Som dömd till skyddstillsyn står du under övervakning under ett år (28 kap. 5 § brottsbalken, BrB) och en prövotid om tre år (28 kap. 4 § BrB). Under din övervakning är du skyldig att träffa frivården och din lekmannaövervakare efter vad ni bestämt. Du är även skyldig att följa det som domstolen eller övervakningsnämnden bestämt (t.ex. nykterhetsfrämjande åtgärder).

Om du missköter din övervakning eller det du ålagts (t.ex. nykterhetskontroller) anmäler Kriminalvården det till övervakningsnämnden. De sanktioner som aktualiseras brukar följa en "sanktionstrappa" (som det brukar informeras om redan när övervakningen börjas). I regel brukar övervakningsnämnden i ett första skede strama upp övervakningen. Uppstramningen kan avse t.ex. föreskrifter om tätare kontakt med frivården, krav att du ska delta i viss programverksamhet eller tätare nykterhetskontroller. Missköts även dessa föreskrifter kan nämnden besluta om en varning. Fortsätter du efter att du fått en varning att missköta dig och nämnden anser att det inte finns andra åtgärder man kan vidta för dig att sköta övervakningen kan nämnden begära att åklagaren ansöker hos tingsrätten om att skyddstillsynen ska undanröjas och att fängelse istället ska utdömas.

I ditt fall kan jag inte med säkerhet säg vad som kommer att ske. Mest troligt är att din övervakning kommer att stramas upp något; tätare besök hos frivården och även att du kan åläggas att lämna blodprov oftare än vad du gjort nu. Det är möjligt för övervakningsnämnden att besluta om fortsatt övervakning när ett år gått vid misskötsel. Det är dock mer ingripande och i ett första skede brukar övervakningen i sig stramas upp. Under förutsättning att du sköter det du åläggs enligt de föreskrifterna händer det inte mer heller.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84259)