Vad klassas som förolämpning?

FRÅGA
Hej! Är det förolämpning att kalla någon för efterbliven, och sedan ifall den utpekade personen är kort kalla denna för dvärg också? Spelar bakgrundsinformation någon roll här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Yttrandefrihet - Förolämpning

Din fråga rör främst Brottsbalken (Brb) samt även yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Frågan rör gränsdragningen mellan hur fritt man får uttrycka sig och omständigheten att man skadar någon. I Sverige tror vi stark på att fritt få uttala och uttrycka sig eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle, men denna rättighet kan inskränkas i lag, som i Brottsbalken.

Förolämpning

För att man ska dömas för brottet förolämpning krävs att man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan (Brb 5 kap. 3 §). En förolämpning brukar vara ägnad att kränka den andres självständighet eller värdighet.

Det krävs att uttalandet är riktat mot en specifik person, inte till ett större sällskap. Det ska vara riktat till den berörda personen, den som förolämpningen är ämnad att förolämpa. Det krävs även att den berörda personen uppfattar förolämpningen, att den exempelvis hörde och var i rummet vid händelsen.

Förolämpningar bedöms utifrån de gällande moraliska värderingarna i samhället, uttalandet ska strida mot samhällets grundläggande värderingar.

Den som döms för förolämpning utdelas böter som straff. Om förolämpningen däremot bedöms som grov, så kan fängelse i högst sex månader bli aktuellt.

Det är svårt för mig att bedöma hur exakt detta hade dömts i domstol. Det beror på olika faktorer, exempelvis om den berörde kände sig förolämpad och kränkt eller inte. Dessa uttalanden skulle kunna vara klassade som förolämpning, men de måste även varit allvarligt menade.

Hoppas att du har fått vägledning i din fråga!

Vänligen,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1216)
2021-06-20 förtal på arbetsplats?
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?

Alla besvarade frågor (93231)