Vad kan vi göra om Transportstyrelsen återkallar körkortet?

2020-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Min son ( 21) Har sedan förra året fått böter för ringa narkotikabrott 3 gånger. En blev han tagen vid ett musik event och efter det kom polisen hem 2 gånger hos oss. Första gången hade han THC och något annat piller i blodet och det två sista gångerna endast THC om än i ringa mängd.Nu har han fått besked från Trafikverket att de vill återkalla hans körkort. Han har haft sitt körkort sedan 2019 april. Riskerar han att helt bli av med sitt körkort nu och finns det något han kan göra bortsett från att skriva till trafikverket och yttra sig.Mycket tacksam för svarMvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När kan körkort återkallas?

Transportstyrelsen har nio olika punkter som utgör grund för när de kan återkalla någons körkort. En av dessa punkter är om körkortshavaren inte bör ha körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende (5 kap. 3 § körkortslagen). Transportstyrelsen ska utreda det enskilda fallet och körkortshavaren ska alltid få möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter innan beslut i frågan tas. Transportstyrelsen har också möjlighet att ge en varning istället för återkallelse i vissa fall. Du kan läsa mer om det här.

Alla som tar körkort i Sverige får en prövotid på två år från dagen när man tog körkortet. Om man får sitt körkort återkallat inom prövotiden måste man ha ett nytt körkortstillstånd och genomföra ett nytt teori- och förarprov för körkort.

Vad kan vi göra?

Din son kan skriva och yttra sig angående beslutet precis som du skriver, men något annat går inte att göra innan beslutet tagits. Om Transportstyrelsen väljer att återkalla körkortet kan han välja att överklaga beslutet och få en omprövning. Överklagan skickas till den beslutande myndigheten, Transportstyrelsen, som sedan skickar vidare överklagan till förvaltningsrätten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du läsa mer om återkallelse av körkort finns mer information på Transportstyrelsens hemsida här och här.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (810)
2020-11-24 Vilka kan konsekvenserna bli vid olovlig körning för en 16-åring?
2020-11-23 Vad gäller vid fortkörning och olovlig körning?
2020-11-23 Vad händer om jag inte genomfört uppkörningen när jag kör olovligt?
2020-11-22 Hastighetsöverträdelse vid prövotid

Alla besvarade frågor (86416)