FrågaKÖPRÄTTÖvrigt07/12/2020

Vad kan vi göra när resebyrå vägrar återbetala vår inställda resa?

Inställd paketresa - utebliven återbetalning - företagsrekonstruktion - ackord

23/1 köptes en paketresa med tre reseoperatörer för utresa 13/5 genom resebyrån B, Resan inställdes p.g.a UD:s avrådan den 13/3. Betalningen för resan återkrävdes enlig lagen med senaste betalningsdag 28/3 men inget hände. 24/4 gick B. in i en företagsrekonstruktion som enligt B. förhindrade återbetalningar.(En vilseledande uppgift enl. min mening) Nästa argument var att de inte fått återbetalning från sina underleverantörer. Ett argument som upprepats ända till slutet augusti.(En ren lögn eftersom vi kan bevisa att de fått återbetalning från två av underleverantörerna redan 8/5. Den 3:e leverantören betalades aldrig så där har pengarna funnits hos B. sedan 23/1. Vi har också ett skriftligt (e-mail 4/5) med löfte om full återbetalning men fortfarande händer ingenting. I slutet av november meddelar så B. att de återbetalar endast 25% av beloppet enligt ackordet. Vi accepterar inte detta utan avser att föra talan mot B. i tingsrätt för att få full återbetalning. B meddelar samtidigt att paketreselagen inte är tillämplig i detta läge.

På vad bör vi basera vår talan? I denna affär är B. att betrakta som förmedlare och inte part i reseavtalet. Paketreselagen? Obehörigt förfogande av annans egendom (pengarna)? Förskingring? Trolöshet? Oaktsamhet? Försummelse? Vårdslöshet? Eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Paketreselagen som du nämner i din fråga gäller för paketresor som näringsidkare säljer eller erbjuder till försäljning och för sammanlänkade researrangemang som näringsidkare genom förmedling eller på annat sätt underlättar uppkomsten av. Paketreselagen gäller inte före paketresor och researrangemang som (1) varar kortare tid än 24 timmar och som inte innefattar övernattning, (2) anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer, eller (3) köps av en resenär som är näringsidkare med ett avtal om anordnande av affärsresor som grund (1 kap. 1 § paketreselagen).

Utifrån den lilla information jag har från din fråga torde det gå att argumentera för att paketreselagen är tillämplig. När du plockar ihop din egen resa med flyg och boende från en och samma websida kan det bli en paketresa, likaså om du köper delarna av samma resebyrå. Utifrån den aspekten kan det argumenteras för att paketreselagen gäller. Er motpart hävdar såvitt jag förstår motsatsen. Tyvärr kan jag utifrån den information som finns att tillgå inte göra någon närmre bedömning av riktigheten i motpartens påstående.

Om paketreselagen inte är tillämplig har motparten i vilket fall inte levererat den tjänst ni beställt. Om motparten inte uppfyller sin del av avtalet kan det argumenteras för att ni har rätt att få återbetalt det ni betalt in. Det rör sig däremot varken om något obehörigt förfogande, förskingring eller annat brott. Det är inte olagligt i sig att inte återbetala det man är skyldig, även om man utlovat att göra så. Er tvist är inte straffrättslig utan civilrättslig. Det rör sig eventuellt om rätt till återbetalning i enlighet med paketreselagen (jfr 3 kap. 9 § paketreselagen) alt. ett krav på motparten för att den inte uppfyllt sitt åtagande av avtalet (dvs. att leverera det beställda).

Tyvärr går det inte att ge ett klarare svar på er fråga utan någon närmre insyn i ärendet. Det kan dock vara en god idé att ni antingen anlitar en jurist som företräder er eller åtminstone konsulterar en jurist innan ni går till domstol. I ärenden som klart understiger ett halvt prisbasbelopp (23.650 kr) hanteras ärendet som ett förenklat tvistemål. Även om ni når framgång i ett förenklat tvistemål har ni bara rätt till ersättning av motparten för en timmes rättslig rådgivning enligt timkostnadsnormen. Är det ett ordinärt tvistemål betalar den part som tappar målet både sina egna och motpartens kostnader. Jag vill göra dig uppmärksam på att det kan finnas risker med att gå till domstol, även för det fall att ni skulle nå framgång. Eftersom företaget är under rekonstruktion finns det en risk att det inte finns kapital för att få betalt vid en vinst. I det fallet riskerar ni att stå med en framgång som ger er rätt att få betalt för såväl resan som era ombudskostnader, men att det saknas kapital och att företaget går i konkurs. Allt detta är sådant som man måste väga in innan man går till domstol, varför min rekommendation är att ni anlitar en jurist som går igenom ert ärende. Om ni önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?