Vad kan vara barnfridsbrott? Verbalt tjafs, slå i dörrar eller fysiskt våld?

FRÅGA
Med lagen barnfridsbrott, räcker det med verbalt tjafs?Eller är det när en förälder börjar slå i dörrar och kasta saker i golvet?Eller måste det vara fysiskt våld mellan föräldrarna?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om hur bestämmelsen barnfridsbrott fungerar.

Första delen av barnfridsbrott

Barnfridsbrott är ett brott i två delar (Brottsbalken (BrB) 4 kap. 3 §). Båda delar måste vara med för att det ska kunna vara barnfridsbrott. Brott som är jobbiga för barn att vara med om är inte alltid barnfridsbrott. Den första delen av barnfridsbrott är brottsliga gärningar som är brott i sig (BrB 4 kap. 3 § 1 st.). De brottsliga gärningarna är bland annat misshandel, skadegörelse, olaga frihetsberövande och straffbara försök till brotten som räknas upp (BrB 4 kap. 3 § 1 st.). Det innebär att det kan räcka med att barnet bevittnar ett straffbart försök till exempelvis misshandel för att det ska räknas som barnfridsbrott (BrB 4 kap. 3 §). Jag går igenom de situationer du beskriver i relation till brotten som räknas upp i barnfridsbrott. Varje situation i verkligheten bedöms för sig. Man polisanmäler alltså en specifik händelse, inte att det till exempel för ofredande att man har känt sig generellt ofredad den senaste tiden (BrB 4 kap. 7 §).

Andra delen av barnfridsbrott

Den andra delen av barnfridsbrott är att brottet ska bevittnas av ett barn, alltså någon under 18 år, som är närstående eller tidigare närstående till både gärningsmannen och den som gärningen begås mot (BrB 4 kap. 3 § 2 st.).

Verbalt tjafs

Det är i regel inte brottsligt att bråka, men det beror på vad som sägs och görs i diskussionen. Många brott ingår inte i barnfridsbrott. Till exempel ingår inte förolämpning. Det är alltså inte barnfridsbrott att kalla varandra för något nedsättande framför ett närstående barn (BrB 5 kap. 3 §).

Olaga hot

Ett samtal kan innehålla ett olaga hot. Det är olaga hot att hota någon med en brottslig gärning på ett sätt som typiskt sett framkallar allvarlig rädsla för bland annat ens egen säkerhet eller ens egendom (BrB 4 kap. 5 §). Exempelvis kan det vara olaga hot att säga att man ska skada någons husdjur eller slå någon. De brottsliga gärningarna är så skadegörelse respektive misshandel.

Ofredande

Tjafs kan innehålla ofredande. Det är ofredande att antasta någon fysiskt, utsätta någon för störande kontakter eller bete sig hänsynslöst på något annat sätt (BrB 4 kap. 7 §). Det är inte givet att ofredande ingår i verbalt tjafs, men det är möjligt.

Slå i dörrar

Olaga hot

Det är olaga hot att hota någon med en brottslig gärning på ett sätt som typiskt sett framkallar allvarlig rädsla för bland annat ens egen säkerhet eller ens egendom (BrB 4 kap. 5 §). Man kan hota på andra sätt än att säga eller skriva hotet. Exempelvis kan det vara olaga hot att hota att ha sönder saker hemma. Den brottsliga gärningen är då skadegörelse (BrB 12 kap. 1 §).

Ofredande

Det är ofredande att antasta någon fysiskt, utsätta någon för störande kontakter eller bete sig hänsynslöst på något annat sätt (BrB 4 kap. 7 §). Det är upp till domstolen att bedöma om det är ofredande att slå i dörrar just på det sättet som det sker i den specifika situationen.

Straffbart försök till skadegörelse

Det kan vara brottsligt att påbörja ett brott även om man inte gjort klart det (BrB 23 kap. 1 §). Att slå i dörrar skulle kunna vara ett försök till skadegörelse.

Kasta saker i golvet

Kasta saker i golvet skulle kunna vara olaga hot, ofredande eller straffbart försök till skadegörelse enligt ovan.

Fysiskt våld mellan föräldrarna

Misshandel

Fysiskt våld som tillfogar någon annan kroppsskada eller smärta är misshandel (BrB 3 kap. 6 §). Det är även misshandel att droga någon medvetslös (BrB 3 kap. 6 §).

Olaga tvång

Det är olaga tvång att tvinga någon att göra, tåla eller avstå från att göra något genom misshandel, annat våld eller hot om brott. (BrB 4 kap. 4 §). Utöver våldet i sig kan det alltså vara olaga tvång om det också är ett sätt att tvinga någon till något. Till exempel kan det vara olaga tvång att hota någon att slå den om den lämnar relationen.

Ofredande

Det är ofredande att antasta någon fysiskt, utsätta någon för störande kontakter eller bete sig hänsynslöst på något annat sätt (BrB 4 kap. 7 §). Det är upp till domstolen att bedöma om våldet är ofredande på det sättet som det sker i den specifika situationen som polisanmälan gäller.

Sammanfattning

För att något ska räknas som barnfridsbrott ska dels ett av de brott som räknas upp i lagen ha begåtts och att det brottet bevittnats av ett närstående barn. Jag tolkar frågan som att det har skett verbalt tjafs, att det slagits i dörrar och kastats saker men inte förekommit något fysiskt våld. Av de exempel du beskriver har skett är det mindre sannolikt att det skulle röra sig om barnfridsbrott, men det beror på de specifika händelserna.

Utifrån det du skriver i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98657)