Vad kan utgöra förtal?

FRÅGA
Hej,Jag såg att en person skrivit offentligt på sin Facebook biografi ett enligt mig stötande budskap. Detta var som sagt offentligt. Under detta står företaget personen jobbar på.Jag valde att screenshotta det som stog offentligt på personens sida och skickade det via ett meddelande till företaget där jag frågade om man kan skriva såna saker samtidigt som man representerar företaget ifråga. Nu undrar jag om jag har gjort mig skyldig till förtalsbrott. Tänkte inte vid stunden att det skulle kunna vara förtal eftersom att det personen hade skrivit var offentligt på dennes profil. Är detta förtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Av 5:1 Brottsbalken (BrB) framgår att man kan dömas för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.

Brottet är att anse som fullbordat så snart uppgiften har kommit till tredje mans kännedom. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs i princip alltså att uppgiften lämnas till någon utomstående person.

Det krävs även att det är fråga om en uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Det krävs dock inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället utan det räcker att uppgiften är ägnad att utsätta personen för "andras missaktning". Det handlar då om missaktning hos den gemenskap som personen tillhör.

I 5:1 2 st BrB finns ett undantag som säger att man inte döms om man var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken, och uppgiften var sann eller det fanns skälig grund för den. Detta undantag tillämpas dock restriktivt.

Jag har inte tillräckligt med information för att säga om ditt handlande kan utgöra förtal men förhoppningsvis hjälper detta dig att själv göra en bedömning. Enligt 5:5 BrB är det endast målsägande (brottsoffret) som kan åtala med vissa undantag, t.ex. om målsäganden är under 18 år.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1182)
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS

Alla besvarade frågor (91128)