Vad kan straffet för fortkörning, smitning och användandet av en trimmad moped i klass I bli?

2019-03-22 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, vad kan straffet bli för fortkörning enl polis i civilbil som åkte efter moped + att mopeden var trimmad, föraren grips av panik och smiter ifrån polisen. Enl. polisen framfördes mopeden i 77 km på en 60 väg, det är en EU-moped som får framföras i 45 km. Föraren är 15 år med körkort för EU-moped. Mopeden omhändertas av polisen.MvhUndrande
SVAR

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara frågan så får vi bland annat gå in i Lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL), Vägtrafikregisterlagen, Körkortslagen (KörkL), Brottsbalken (BrB) och Trafikförordningen.

Kan det vara på tal om olovlig körning?

För det första så räknas trimmade klass 1 mopeder som lätt mc. Att köra dessa utan ett körkort för lätt MC eller MC resulterar i att föraren gör sig skyldig till olovlig körning. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i upp till sex månader (TBL 3 §). Vanligtvis ges endast böter, men om föraren tidigare t.ex. har föraren tidigare fått sitt körkort återkallat så är risken större för att det istället blir ett fängelsestraff.


Kan föraren ha gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik?

Det framkommer att föraren körde i 77 km/h på en 60-väg. Att köra för fort kan resultera i att man gör sig skyldig till vårdslöshet i trafik, förutsatt att man i väsentlig mån brister i omsorg och varsamhet. Straffet för detta är vanligtvis böter (TBL 1 §).

En lätt MC måste vara registrerad i vägtrafikregistret

Att tänka på är också att mopeden måste vara registrerad i vägtrafikregistret, då det är krav på att lätt MC är registrerade där (Vägtrafikregisterlagen 12 §). Att köra den på allmän väg utan registrering är därmed ett brott likaså. Straffet för detta är penningböter (Vägtrafikregisterlagen 29 §).


Det är brottsligt att inte lyda polismans anvisningar i trafiken

Det framkommer också av frågan att föraren har smitit från platsen. Att inte lyda en polismans anvisningar i trafiken (t.ex. att föraren ska stanna) är brottsligt (Trafikförordning 2 kap 3 §).. Straffet för detta är penningböter (Trafikförordning 14 kap 3 §).

Vad kan det bli för straff?

Det är omöjligt för mig att med säkerhet kunna säga vad det skulle kunna bli för straff. Det beror på att domstolen alltid gör en individuell bedömning utifrån de omständigheter som finns i det aktuella fallet. Straffen för de enskilda brotten är i regel böter. Det finns dock även en risk för att föraren får sitt körkort indraget, eller åtminstone en varning för att så kan komma att ske (KörkL 5 kap 3 §). Föraren kommer förmodligen också att antingen ett återkallat körkortstillstånd i minst fyra månader, eller spärrtid för körkortstillstånd i minst sex månader (KörkL 3 kap 6 §)

Kan förarens ålder påverka straffet?

Vad som kan vara bra att veta är att förarens ålder spelar roll för påföljdsbedömningen. Att föraren endast är 15 år kommer förmodligen att ge en mildare påföljd (BrB 29 kap 7 §)

Sammanfattning

Föraren skulle möjligtvis bland annat komma att dömas till ansvar för:

- Olovlig körning

- Att ha kört en icke-registrerad lätt MC

- Vårdslöshet i trafiken

- Att ej ha följt polismans anvisningar

Straffet för dessa brott är i normalfallet böter, och att föraren endast är 15 år kan också komma att ge ett mildare straff. Det finns däremot en risk för att föraren får sitt körkort återkallat, samt en spärrtid för körkortstillstånd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för snabbt svar! Mvh Anita
2019-03-22 18:56
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (807)
2019-10-17 Vad är straffet för ägaren av ett fordon som körs utan licens?
2019-10-16 Hur länge finns man registrerad i belastningsregistret för olovlig mopedkörning?
2019-10-10 Vad kan man förvänta sig för påföljd vid olovlig körning med moped?
2019-10-10 Är ett utländskt körkort giltigt i Sverige?

Alla besvarade frågor (73804)