Vad kan straffet bli om man kör motorcykel utan körkort?

2019-09-03 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, Jag har haft mitt B körkort i ett år och köpte jag en motorcykel och blev stoppad när kör motorcykeln i parkeringen dagen jag köpte den. Ärendet har gått vidare till rättegång. Jag undrar vad det kan bli för straff.Kan mitt B körkort bli återkallat.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad straffet kan bli om man kört motorcykel utan att ha körkort för det samt om ditt körkort kan bli återkallat. Regler om trafikbrott hittas i lag om straff för vissa trafikbrott.

Vad kan straffet bli?
Det är alltid domstolen som i slutändan bestämmer vad det ska bli för straff när en person har begått ett brott. När domstolen bestämmer vad straffet ska bli så är det många olika faktorer som påverkar till exempel vilket brott personen begått, vilken ålder personen har och om personen är tidigare straffad. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna ge dig ett svar på vilket straff som kan bli aktuellt i detta fall. Det jag kan göra är att berätta vad det står i lagen att man kan få för straff när man kör motorcykel utan körkort.

Att köra motorcykel utan giltigt körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Påföljden för brottet är böter. Om personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller annars är att anse som grovt kan personen dömas till fängelse i högst sex månader.

Om det är första gången du begått brottet, inte blivit av med körkort förut och inte utsatt någon på parkeringen för fara så är min gissning att du döms för "vanlig" olovlig körning och inte grov. Om så blir fallet är straffet du kan förvänta dig böter.


Kan ditt körkort bli återkallat?
Det är transportstyrelsen som beslutar om körkoret ska återkallas eller inte. Precis som jag skrev ovan så kan jag inte säga med säkerhet om det kommer hända dig eller inte. Det jag kan säga är vad som brukar leda till att körkort återkallas.

Transportstyrelsen ska återkalla ditt körkort om du bryter mot trafikreglerna eller på annat sätt visar att du inte är lämplig att ha körkort. Som exempel på situationer då körkoret ska återkallas kan nämnas:
- Grov vårdslöshet i trafik
- Hastighetsöverträdelse
- Körning mot rött ljus
- Opålitlighet i nykterhetshänseende

Om du döms för olovlig körning, som är ett trafikbrott, så finns möjligheten att du får ditt körkort återkallat. Det är dock en bedömning från fall till fall om en person är lämplig att ha körkort eller inte.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
ZR4Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-07 11:35
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (796)
2019-09-04 Syns en böter för användande av mobiltelefon vid körning i belastningsregistret?
2019-09-03 Vad kan straffet bli om man kör motorcykel utan körkort?
2019-09-02 Kommer mitt körkort dras in helt och hållet eller med spärrtid då jag åkte dit för fortkörning?
2019-09-02 Vad är straffet om man kör en manuellt växlad bil men innehar ett körkort för automatväxlade bilar?

Alla besvarade frågor (72857)