Vad kan straffet bli om man kör motorcykel utan körkort?

2019-09-03 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, Jag har haft mitt B körkort i ett år och köpte jag en motorcykel och blev stoppad när kör motorcykeln i parkeringen dagen jag köpte den. Ärendet har gått vidare till rättegång. Jag undrar vad det kan bli för straff.Kan mitt B körkort bli återkallat.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad straffet kan bli om man kört motorcykel utan att ha körkort för det samt om ditt körkort kan bli återkallat. Regler om trafikbrott hittas i lag om straff för vissa trafikbrott.

Vad kan straffet bli?
Det är alltid domstolen som i slutändan bestämmer vad det ska bli för straff när en person har begått ett brott. När domstolen bestämmer vad straffet ska bli så är det många olika faktorer som påverkar till exempel vilket brott personen begått, vilken ålder personen har och om personen är tidigare straffad. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna ge dig ett svar på vilket straff som kan bli aktuellt i detta fall. Det jag kan göra är att berätta vad det står i lagen att man kan få för straff när man kör motorcykel utan körkort.

Att köra motorcykel utan giltigt körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Påföljden för brottet är böter. Om personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller annars är att anse som grovt kan personen dömas till fängelse i högst sex månader.

Om det är första gången du begått brottet, inte blivit av med körkort förut och inte utsatt någon på parkeringen för fara så är min gissning att du döms för "vanlig" olovlig körning och inte grov. Om så blir fallet är straffet du kan förvänta dig böter.


Kan ditt körkort bli återkallat?
Det är transportstyrelsen som beslutar om körkoret ska återkallas eller inte. Precis som jag skrev ovan så kan jag inte säga med säkerhet om det kommer hända dig eller inte. Det jag kan säga är vad som brukar leda till att körkort återkallas.

Transportstyrelsen ska återkalla ditt körkort om du bryter mot trafikreglerna eller på annat sätt visar att du inte är lämplig att ha körkort. Som exempel på situationer då körkoret ska återkallas kan nämnas:
- Grov vårdslöshet i trafik
- Hastighetsöverträdelse
- Körning mot rött ljus
- Opålitlighet i nykterhetshänseende

Om du döms för olovlig körning, som är ett trafikbrott, så finns möjligheten att du får ditt körkort återkallat. Det är dock en bedömning från fall till fall om en person är lämplig att ha körkort eller inte.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (982)
2020-08-07 Kört mot rött, vad händer nu?
2020-08-07 Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?
2020-08-06 Får man köra en kortare sträcka utan körkort?
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82757)