FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2021

Vad kan straffet bli om jag blir dömd för både bedrägeri och stöld?

Bedrägeri, om man blev gripen nu för bedrägeri till ett värde på ca 3500kr på varor i en matvaruaffär/gick ut med vagn som dom delvis ej var betald allt för...(och har även blivit gripen för stöld tidigare för typ 60kr).

Detta innebär att det nu har hänt 2ggr, vad innebär detta nu denna gången? vad kan straffet och ev böterna bli? eller blir det fängelse?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad ett eventuellt straff kan bli om man blir dömd för både stöld och bedrägeri. Det räcker inte med att bli gripen för att bli föremål för påföljd som böter och fängelse.

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Påföljd bestäms av straffvärdet med beaktande av fallets omständigheter och fastställs inom brottets/brottens straffskala

Straff ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottslighetens straffvärde och med beaktande av bland annat den skadan som brottet medfört (29 kap. 1 § BrB). Straffvärdet är ett mått på hur allvarligt brottet är i relation till andra brott av samma slag och straffskalan är alltså den ramen som rätten måste hålla sig inom vid fastställandet av straffvärdet i det enskilda fallet.

Straff för ett brott är föreskrivet i brottsbestämmelsens straffskala. I detta fall rör det sig troligtvis om bedrägeri av normalgraden. Bedrägeri av den grad har en straffskala på böter till fängelse i högst 2 år (9 kap. 1 § första stycket BrB). Det rör sig även om ett fall av ringa stöld eftersom stölden uppgick till ca 60 kronor. Straffskalan för ringa stöld är från böter till fängelse i 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Typiskt sett så börjar man i botten av straffskalan och olika omständigheter i det enskilda fallet kan höja eller sänka straffet.

Utgångspunkten är att den som döms för mer än ett brott ska ådömas en påföljd

Huvudregeln är att rätten ska döma till en gemensam påföljd för brotten när någon döms för flera brott i samma rättegång (30 kap. 3 § första stycket BrB). Svensk rätt bygger på aspirationsprincipen när man ska räkna ut hur hårt straffet ska bli för en samlad brottslighet. Det brott med högst straffvärde får fullt genomslag och sedan tar man det näst högsta straffvärdet och dömer ut halva straffvärdet. Ifall det hade funnits ett tredje brott hade man dömt ut en fjärde del av det straffvärdet och så vidare. Det ges alltså en så kallad straffrabatt i ökande grad för varje enskilt brott. Rätten ska även fästa vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse när rätten ska välja påföljd för gärningsmannen (30 kap. 4 § första stycket BrB).

Avslutningsvis kan jag dessvärre inte fastställa vad straffet kan bli för dessa brott eftersom jag saknar kännedom om de faktiska omständigheterna. Det är endast en domstol som kan bedöma vilka påföljder som ska utdömas. Dock är det nog inte aktuellt med fängelse som straff för de relativt milda begångna gärningarna. Böter skulle kunna utdömas för brotten. Jag kan dock inte veta vad för böter, vilket antal böter eller vilken summa det kan röra sig om.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal KryouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”