Vad kan straffet bli för olovlig körning?

2020-10-07 i Trafikbrott
FRÅGA
Hejsan!Jag har kört olovlig andra gången vad blir men straff.Med vänliga hälsningar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är straffskalan för olovlig körning?

Påföljden för olovlig körning är som utgångspunkt böter. Om brottet är att anse som grovt eller om brottet skett vanemässigt eller om man tidigare innehaft körkort som blivit återkallat sträcker sig straffskalan upp till högst sex månaders fängelse (3 § trafikbrottslagen). Det absolut vanligaste för olovlig körning är dock att dagsböter döms ut.

Hur bestäms dagsbotsbeloppet?

Dagsbotens belopp bestäms av två faktorer: brottets allvarlighet och den tilltalades ekonomi. Antalet dagsböter kan som utgångspunkt bestämmas till lägst 30 st och högst 150 st där brottets allvarlighet är avgörande för vilket antal som döms ut. Varje dagsbot fastställs sedan till ett visst belopp mellan 50 - 1000 kronor utifrån vad som är skäligt i förhållande till den tilltalades ekonomi (25 kap. 2 § BrB).

Om man exempelvis döms till 30 st dagsböter à 50 kr blir alltså dagsbotens totala belopp 1500 kr som man därmed ådöms att betala (30x50=1500).

Vad blir mitt straff?

Jag kan dessvärre inte uttala mig om exakt vad ditt straff kommer att bli eftersom jag inte vet de specifika omständigheterna i just ditt fall och hur domstolen kommer att göra sin bevisvärdering och straffvärdebedömning.

Generellt kan dock sägas att det vanligen utdöms ett lägre antal dagsböter för olovlig körning, men storleken på varje dagsbot beror på din personliga ekonomi. Generellt sätt kan också sägas att man ofta får en straffskärpning jämfört med tidigare gånger som man blivit dömd för olovlig körning om det inte ligger för långt bak i tiden.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1118)
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?
2021-04-18 Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?
2021-04-17 Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91353)