Vad kan straffet bli?

2017-05-07 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Om någon gör följande brott, vad tror ni då är straffet? Misshandel, skadegörelse, olaga hot, rattfylleri och olovlig körning.Obs, det finns även risk för att han fortsätter sin brottsliga verksamhet utanför.
SVAR

Hej!
Och tack för att du vänder dig till lawline!

Reglerna om hur man skall avgöra påföljd vid ett eller flera brott hanteras i Brottsbalken.

Det är svårt att uttala sig om vad personen kommer att få för straff utan mer omständigheter i fallet. Jag kan dock nämna några saker som kan vara bra att veta.

Huvudregeln när man dömer ut påföljd för flera brott är att personen döms till en gemensam påföljd för alla brott den begått, Brottsbalken 30:3 1st. Att någon begått flera brott samtidigt kan istället räknas som en försvårande omständighet som kan ge personen ett strängare straff, Brottsbalken 29:2. Exempelvis om personen begått ett brott som ger fängelse och ett annat brott som ger böter, så kommer han inte få både fängelse och böter. Istället kommer han att få ett gemensamt straff för båda brotten som är strängare än straffen för brotten var för sig.

Även det faktum att det finns risk att personen kommer fortsätta med sin brottslighet kan räknas som en försvårande omständighet som kan leda till strängare straff, Brottsbalken 29:2.

Det framgår inte av frågan om personen har begått liknande brott tidigare. Skulle så vara fallet så kan också vägas in när straffet ska bestämmas, och det kan då landa i ett strängare straff om det inte gått allt för lång tid mellan brotten, Brottsbalken 29:4. Att personen tidigare begått liknande brott kan alltså vägas in för att ge ett strängare straff.

Om straffet inte blir strängare enligt stycket ovan kan det faktum att personen fortsatt begå samma brott istället vägas in som ett skäl för rätten att döma personen till fängelse, Brottsbalken 30:4 2st. I Sverige försöker vi undvika fängelse så mycket som möjligt, men fortsätter en person att begå brott gång på gång är detta trots allt något som talar för fängelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?