FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott27/11/2017

Vad kan spärrtiden bli vid rattfylleri?

Har tidigare skrivit om att jag åkt fast för rattfylla och min promillehalt var 0,43, men 0,10 i utandningsluften. Detta står i polisens beslut, och detta beslut sände jag med i mitt yttrande till Transportstyresen, samt att jag aldrig blivit straffad, alltid kört prickfritt under alla år jag haft körkort. Även mitt stora behov av körkort mm. Fått beslut av Transportstyrelsen, men de skriver bara att man vid rattfylla får körkortet återkallar från en månad upp till TRE år!! Enligt det jag själv kollat så ( viss lagtext) så är det vanligtvis vid 0,10, allt från varning till 12 månaders återkalllelse. Finns det NÅGON gissning till ungerfärlig återkallelse k mitt fall? Har ringt Tramsportstyrelsen om detta, men får inget riktigt svar bara att " att Du ej blivit straffad tidigare gör ju ej saken sämre". Hoppas Ni kan hjälpa mig?!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid återkallelse på grund av rattfylleri, om det inte är grovt, är spärrtiden mycket riktigt lägst tre månader och högst tre år (5 kap. 6 §körkortslagen). Rör det sig om grovt rattfylleri är spärrtiden minst ett år. Av de uppgifter du har uppgett rör det sig om ett rattfylleri av normalgraden då du hade 0,43 promille i blodet och 0,1 milligram per liter i utandningsluften För grovt brott ska det röra sig om minst 1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften. (4 § och 4a § lagen om straff för vissa trafikbrott).

Det finns en möjlighet att sätta ner spärrtiden under lägsta gränsen om man har synnerliga skäl. Vid prövningen av om det föreligger synnerliga skäl ska en helhetsbedömning göras av den samlade utredningen och tiden ska bestämmas utifrån den individuella situationen och förarens personliga omständigheter och det är därför svårt för mig att ge dig någon tidsangivelse.

Det som kan vara bra att veta är att om alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften finns också möjlighet att bara få varning istället för återkallelse, detta kan dock inte komma på fråga om personen har dömts för rattfylleri tidigare.

Transportstyrelsen har också beslutat att man istället för en spärrtid kan ansöka om körkort med villkor om alkolås och ett sådant villkor gäller i ett eller två år och börjar räknas från den dag man tar del av en godkänd ansökan.

Sammanfattningsvis är det således svårt för mig att säga hur lång just din spärrtid kommer att bli, däremot hade lagstiftarna en tanke om att den längsta spärrtiden, över två år, ska användas främst för grov vårdslöshet i trafik. Beroende på situationen runtomkring och dina personliga omständigheter borde inte spärrtiden överstiga två år. Om det är möjligt kan också en varning utfärdas i ditt fall. Men du kan också förekomma beslutet om spärrtid genom att ansöka hos Transportstyrelsen om körkort med villkor om alkoholås.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo