Vad kan påföljden bli om man inte har en giltig biljett i kollektivtrafiken?

Hej! Vad kan man få för påföljder om man inte har giltig biljett i kollevtrafiken och blir fasttagen av kontrollanter men går av bussen och går iväg? Kan man få böter eller fängelse? Prick i registret? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som, utan att göra rätt för sig (utan att betala för biljett), tillgodogör sig transport gör sig skyldig till brottet ringa bedrägeri, som straffas med böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § andra stycket brottsbalken). Denna typ av brottsligt agerande kallas ibland även för snyltning. Att åka utan giltig biljett i kollektivtrafiken är alltså en brottslig gärning, förutsatt att gärningen begås med uppsåt (med vett och vilja) (1 kap. 2 § första stycket brottsbalken).

I verkligheten är det dock ovanligt att någon döms till straffpåföljd (böter eller fängelse) för att ha åkt utan giltig biljett i kollektivtrafiken, och därmed gjort sig skyldig till ringa bedrägeri. Anledningen till detta är en åtalsbegränsning som innebär att åklagare endast får väcka åtal mot någon för det aktuella brottet om det är motiverat ur allmän synpunkt, vilket det sällan är (9 kap. 12 § andra stycket brottsbalken). Syftet med denna åtalsbegränsning i dessa fall är att straffet (böter eller fängelse), i de allra flesta fall, helt ska kunna ersättas med en tilläggsavgift (lag 1977:67 om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik). I mer allvarliga fall där till exempel någon har åkt tåg eller buss en mycket lång sträcka utan giltig biljett skulle det kunna vara motiverat med åtal. Att som du beskriver det gå av bussen utan att acceptera tilläggsavgiften, dvs. utan att i efterhand göra rätt för sig, skulle också kunna ses som en försvårande omständighet som talar för att åtal är motiverat.

Om någon skulle dömas till straffansvar för att ha åkt utan biljett (vilket alltså sällan sker - det vanliga är att personen enbart får en tilläggsavgift) gäller att pricken i belastningsregistret gallras/tas bort efter fem år när det gäller bötesstraff och efter tio år när det gäller fängelsestraff (17 § punkt två och nio lag (1998:620) om belastningsregister). Tilläggsavgiften påminner om böter - det är en summa pengar som ska betalas - men är till skillnad från böter inget straff utan är istället en administrativ sanktionsavgift, och som därför inte medför någon prick i belastningsregistret. 

Jag hoppas att du har fått lite mer koll på vad som gäller! Tveka inte att ställa en ytterligare fråga om några frågetecken kvarstår!

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”