Vad kan påföljden bli om man kör på en väg som tillhör en vägsamfällighet?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad kan straffpåföljden vid olovligt enstaka nödvändigt användande av vägsamfällighet bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill först be om ursäkt för att jag tolkade din fråga fel men jag ska nu försöka ge dig ett korrekt svar.

Är det förbjudet att använda en väg som tillhör en vägsamfällighet?

En väg som tillhör en vägsamfällighet utgör en enskild väg. Detta innebär att det som huvudregel är fritt att till exempel gå, cykla och köra fordon på vägen. Allemansrätten gäller alltså. En ägare av en enskild väg har dock rätt att förbjuda motorfordon från att färdas på vägen (10 kap. 1 § 1 st. trafikförordningen). Observera dock att det inte går att förbjuda någon från att t.ex. gå på en enskild väg. Huruvida det är förbjudet att använda en väg som tillhör en vägsamfällighet beror alltså på hur man färdas och om ett förbud finns.

Påföljd vid överträdelse

Om det finns ett förbud och någon uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder det kan denne dömas till penningböter. Det krävs dock att förbudet utmärkts med till exempel en vägskylt (14 kap. 3 § 3 p. trafikförordningen)

Sammanfattning

Då vi har allemansrätt är det alltså som utgångspunkt inte förbjudet att gå, cykla eller köra fordon på en väg som ägs av en vägsamfällighet. En vägsamfällighet har dock rätt att förbjuda att motordrivna fordon kör på deras väg. Om ett sådant förbud finns, riskerar den som kör på den att dömas till penningböter.

Jag hoppas att du nu fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2681)
2021-10-28 Är falska anklagelser brottsligt?
2021-10-27 Får hotell neka gäster?
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?

Alla besvarade frågor (96614)