Vad kan påföljden bli för grovt olaga hot, vapenbrott, våldsamt motstånd alternativt våld mot tjänsteman och misshandel?

2017-03-26 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag är en kille som vilken sekund som helst kommer åtalas för grovt olaga hot, vapenbrott, våldsamt motstånd alternativt våld mot tjänsteman samt misshandel. Det grova olaga hotet gjordes i samband med vapenbrott då jag hotat en person till livet. Misshandeln skedde helt oprovocerat när jag hoppade in över stängslet vid en krogentre och sopade ner en kille. När jag sedan fördes till häktet så utövade jag ett slag mot en polisman. Jag vet att det blir svårt att svara på eftersom alla omständigheter och detaljer framförts men min fråga är vad jag rimligtvis kommer få för påföljd om jag blir fälld på en eller flera punkter. Jag är tidigare straffad för misshandel. Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna för vilka påföljder som kan bli aktuella vid de brott som du nämner finns i Brottsbalken och Vapenlagen.

Precis som du säger kan det vara bra att komma ihåg att eftersom en domare alltid tar hänsyn till de speciella omständigheterna i varje enskilt fall när han eller hon bestämmer vilken påföljd som ska utdömas är det mycket svårt att säga exakt vilken påföljd du skulle kunna få. Din unga ålder är ett exempel på en omständighet som skulle kunna tala för att du borde få en lindrigare påföljd, samtidigt som din tidigare misshandelsdom skulle kunna tala emot det. Det jag nämner här nedanför är alltså endast exempel på de högsta straffen som kan utdelas, din sammantagna påföljd kan med andra ord bli annorlunda än de straff som jag räknar upp beroende på hur omständigheterna i övrigt ser ut i just ditt fall.

Om du döms för olaga hot kan straffet bli böter eller fängelse i högst 1 år. Det framgår av Brottsbalkens 4 kap. 5§ 1 stycket. Om du istället skulle dömas för grovt olaga hot kan straffet bli fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år, enligt 2 stycket i samma paragraf. För att ett olaga hot ska bedömas som grovt krävs normalt att vapen har använts i samband med hotet eller att det i övrigt kan anses särskilt farligt eller hänsynslöst.

Om du skulle dömas för misshandel kan straffet bli fängelse i högst 2 år enligt Brottsbalkens 3 kap. 5§. Om misshandeln istället skulle bedömas som ringa kan straffet bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Oftast klassas slag med öppen hand (örfil) som ringa misshandel medan slag som utdelats med knytnäve normalt bedöms som misshandel av normalgraden.

Om du skulle dömas för våld mot tjänsteman kan straffet bli böter eller fängelse i högst 2 år. Det framgår av Brottsbalkens 17 kap. 1§ 1 stycket. För brottet våldsamt motstånd kan straffet istället bli böter eller fängelse i högst 6 månader, enligt Brottsbalkens 17 kap. 4§.

Slutligen kan, enligt Vapenlagens 9 kap. 1§ 1 stycket, straffet bli fängelse i högst 2 år om du skulle dömas för vapenbrott.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1562)
2021-08-04 Kan jag få fängelse eller andra påföljder om jag godkänner ett strafföreläggande?
2021-08-04 Vilket straff döms ut för ringa narkotikabrott i mitt fall?
2021-08-02 Varför påbörjas verkställigheten av skyddstillsyn innan domen vunnit laga kraft?
2021-07-31 När blir man straffmyndig?

Alla besvarade frågor (94634)