Vad kan man som hyresgäst göra när grannen smäller i väggen?

2021-04-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag har bott i min lägenhet ca 1,5 år, under den här tiden har så kallade smällar i väggen eskalerat från en vis person som bor granne med mig. Jag har ifråga satt detta av personen men han säger att jag hittar på allt men jag har detta inspelat på band. Jag har flera gånger kontaktat min hyresvärd som säger att hon säger till honom men dom slutar aldrig. Bara idag måndag har han smällt i väggen 19 gånger! Toltalt sedan lördag 39 gånger, det är inga vanliga smällar utan med kraft. Inga hammarslag eller diverse. Och detta har nu det senaste halvåret eskalerat. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir 12 kap. jordabalken (1970:994) (JB), även kallad hyreslagen, tillämplig på din fråga.

Som granne ska man inte utsättas för oskäliga störningar

Först och främst stadgas det i 12 kap. 25 § JB att en hyresgäst ska se till att grannarna inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Skäliga störningar i boendet bör tålas, men inte oskäliga störningar. I fall då störningar förekommer, så ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Eftersom du även verkar vara bostadshyresgäst så ska socialnämnden i kommunen där lägenheten finns även underrättas angående störningarna, enligt 12 kap. 25 § 4 st.

Av informationen du angivit är det tydligt att du har blivit utsatt för störningar i boendet och att det har försämrat din bostadsmiljö. Smällar i väggen bör räknas som störningar och sådana bör ej tolereras i högre grad än vad som skäligen bör förväntas i en hyresrätt. Det finns vissa omständigheter man ska ta i beaktande för att avgöra om störningarna bör tolereras i ditt fall eller inte.

När man bedömer om vad som anses vara en störning i boendet och vad som anses vara mindre störningar så har det betydelse om störningarna är tillfälligt övergående eller inte. Ett exempel är när en granne rustar sin lägenhet, vilket är något som hyresgästen förväntas tåla. Av informationen du uppgett verkar det dock som om detta inte är något som är tillfälligt övergående, eftersom det verkar ha pågått i ett halvår. I bedömningen om störningens allvarliga grad så ska man även ta hänsyn till när på dygnet de sker. Störningar på natten är vanligtvis värre, eftersom en person ska kunna sova ostört, medan mer liv kan behöva tålas dagtid.

Om störningarna inte upphör kan grannen behöva flytta

Av 12 kap. 42 § tredje stycket JB och 12 kap. 25 § andra stycket JB ska socialnämnden informeras om störningarna. Detta är en förutsättning för att hyresvärden ska kunna säga upp den besvärliga hyresgästen. Grannen ska dock få möjlighet att förbättra sig, men om så inte sker kan dennes lägenhet sägas upp enligt 12 kap. 42 § nionde punkten JB.

I din situation verkar det dock som att hyresgästen har blivit tillsagd av hyresvärden. Eftersom en tillsägelse getts finns risk att grannen behöver flytta då denne inte rättat sig efter tillsägelsen.

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis är min tolkning att du har blivit utsatt för störningar i boendet som du inte skäligen ska behöva tåla och att detta påverkat din bostadsmiljö. För att göra en heltäckande bedömning hade dock information om bl.a. vilken tidpunkt på dygnet störningarna uppkommit, varit behövlig.

Jag råder dig till att kontakta hyresvärden återigen och informera hyresvärden om att störningarna inte upphört. Ta även med ljudinspelningarna så att du kan styrka det du hävdar, alltså att det har förekommit smällar. Förklara även din situation och att din bostadsmiljö försämras genom grannens beteende. Eftersom störningarna inte har upphört, trots tillsägelsen från hyresvärden, finns risk att grannen behöver flytta. En förutsättning för det är som ovan nämnts dock att socialnämnden underrättats om störningarna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att störningarna snarast kommer upphöra.

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2085)
2021-10-26 Får jag inneha flera hyresrätter samtidigt?
2021-10-26 Överlåta lokalhyreskontrakt med verksamhet
2021-10-25 Kan man bli av med sin hyresrätt om man missar att betala hyran?
2021-10-24 Störande granne

Alla besvarade frågor (96587)