Vad kan man kräva i ersättning man blivit orsakad en personskada?

FRÅGA
Hej, en onykter kille slog en annan kille i huvudet med en glasflaska och min svärson (som satt vid bordet intill) fick glas från flaskan mitt i ena ögat. Han har opererat ögat 3 ggr men synen går inte att rädda, han är helt blind på ögat. Det börjar dra ihop sig till rättegång och han har precis fått reda på att han inte har rätt till målsägandebiträde och efter konsultation med åklagaren så visar det sig att denne inte kan/vill driva skadeståndsfrågan. Överklagan om biträde skulle gjorts inom en vecka och denna tid passerades innan beskedet kom från åklagaren. Inte någonstans har det stått att åklagaren inte driver skadeståndsfrågor och nu verkar det alltså som att han måste anlita egen advokat. Är detta verkligen rätt och vanligt och vad kan han begära skadestånd för (sveda/värk, inkomstbortfall, men)...? Hur stort skadestånd borde han kunna yrka på...?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din svärson har blivit orsakad en personskada och enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat en personskada ersätta den. Av 5 kap. 1 § framgår det att skadestånd till den som tillfogats personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk, bestående men samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Den sistnämnda tar sikte på t.ex fördyrande levnadskostnader och ekonomiska förluster i privatlivet som sammanhänger med skadan. I andra och tredje stycket framgår hur man beräknar inkomstförlusten.

Det är svårt att uppskatta vad en viss personskada är värd i pengar. Ersättning brukar därför bestämmas schablonmässigt med ledning från Trafikskadenämndens tabeller. Mitt råd är att ni tar en titt där och även funderar på vilka skadeposter i 5 kap. 1 § SkL som blir aktuella att kräva ersättning för i din svärsons fall. Först då kan man få en ungefärlig bild av vad som är ett rimligt belopp och är inget jag kan säga mer precist nu utan närmare insyn i alla omständigheter.

Det bör även nämnas att domstolen inte kan förplikta den skadevållande att betala ut ett högre belopp än vad din svärson yrkat på (17 kap. 3 § RB). Det är därför viktigt att noggrant undersöka vad han vill kräva ersättning för. Domstolen kan å andra sidan döma ut ett lägre belopp än vad som yrkats, och det är därför 'bättre' att vid tveksamheter yrka på ett lite högre belopp än ett lägre.

Skulle ni vara i ytterligare behov av juridisk rådgivning är ni varm välkomna att ta kontakt med någon av våra jurister här eller ställa en ny fråga.

Skadeståndslagen hittar du här och rättegångsbalken hittar du här.

Hoppats du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (311)
2020-05-13 Kan kommun bli skadeståndsskyldig till följd av bristande skyltning?
2020-05-04 Skadestånd genom underlåtenhet
2020-03-31 Fråga om skadestånd för personskada
2020-03-24 Ersättning för sakskada

Alla besvarade frågor (80679)