Vad kan man kräva av hyresvärden vid fukt- och mögelskador?

2021-08-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad kan man kräva av hyresvärden vid fukt- och mögelskador?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyra regleras i Jordabalkens (JB) kapitel 12, även kallad hyreslagen.

Mögel och fukt är skador som åsyftas i 12 kap 11 § 1 st. JB Denna regel tar dock sikte på lägenhetens skick innan inflytt i hyreslägenheten. Genom 12 kap 16 § JB blir 12 kap 11 § 1 st JB dock också tillämplig under hyrestiden, under förutsättning att det inte är du som hyresgäst som är ansvarig för uppkomsten av fukten och möglet. Om detta är fallet, att det uppkommit under hyrestidens gång och du inte har orsakat skadan, kommer här en redogörelse av eventuella påföljder du kan kräva av din hyresvärd:

Åtgärda skadan

Du bör meddela hyresvärden så snart som möjlig och berätta om problemen. Om inte hyresvärden gör något, har du rätt att själv avhjälpa (fixa) skadan på hyresvärdens bekostnad. Hyresvärden ska alltså först få chansen att avhjälpa felet, 12 kap 11 § 1 st p. 1 JB.

Rätt att säga upp lägenheten

Du kan ha rätt att säga upp lägenheten. För att detta ska ske måste du ha påtalat samt påmint hyresvärden. Det kan även vara så att hyresvärden säger att hen ska åtgärda skadorna, men att det tar för lång tid, sk dröjsmål. Uppsägning får bara ske om dröjsmålet har väsentlig betydelse för dig, alltså att det spelar mycket stor roll eller att du blir väldigt påverkad av dröjsmålet, 12 kap 11 § 1 st 2 p JB.

Nedsättning av hyran

Den tid lägenheten är skadad av mögel och fukt har du rätt att kräva nedsättning av hyran från den tid du påtalat felet till din hyresvärd. Hyran ska sänkas med vad som är skäligt vilket blir olika från fall till fall, 12 kap 11§ 1 st 3 p JB.

Ersättning för skada

Enligt 12 kap 11 § 1 st 4 p JB kan du även ha rätt att kräva ersättning för skada till följd av bristen, tex om någon möbel blivit skadad av möglet. Om hyresvärden kan visa att bristen beror på försummelse från hyresgästen, gäller inte detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nora Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2079)
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar

Alla besvarade frågor (96471)