Vad kan man kräva av en bilförsäljare när den sålda bilen är felaktig?

2019-05-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,min son (18 år gammal) köpte en begagnad bil i förra veckan, 2019-04-09. Dagen efter köpet lyser motorlampan vilket indikerar motorfel. Risken föreligger för motorhaveri om bilen körs till verksdad.Vi har låtit göra en felsökning av bilen och det visar sig nu att bilfirman som bilen köptes från hade stängt av två felkoder innan affären. Felkoderna indikerar fel på kamkedjan och en av motorns cylindrar. Försäljaren visste utan tvekan om båda felen vid försäljningen av bilen.Bilen är visserligen begagnad, har gått 17 000 mil, årsmodell 2006, men vad kan vi kräva av bilförsäljaren? Om jag förstår konsumentköplagen rätt så måste vi ge försäljaren en (eller tre?) chanser att åtgärda felen. Därefter kan man begära hävning om felen kvarstår?Kan man också begära att försäljaren står för transportkostnader till verkstaden?Hälsningar,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom det framgår av din fråga att din son köpte bilen av en bilfirma är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Är bilen felaktig?

Om det är så att säljaren visste om felen och har underlåtit att upplysa om detta så är bilen felaktig på den grunden, eftersom din son haft anledning att förutsätta att han skulle bli upplyst om ett sådant förhållande (16 § tredje stycket konsumentköplagen). Dessutom kan bilen nu inte användas till det ändamål som bilar i allmänhet används, och avviker dessutom från vad ni med fog kunnat förutsätta, det vill säga vad ni har haft anledning att förvänta er (16 § andra stycket 1 punkten och tredje stycket 2 punkten konsumentköplagen). I bedömningen av vad man med fog kunnat förutsätta väger man in faktorer så som pris, ålder etc. Om inte priset var osedvanligt lågt ska ni dock kunna förutsätta att bilen fyller sin kärnfunktion, det vill säga kan köras.

För att ni ska få göra felet gällande krävs det att felet fanns där vid varans avlämnande, även om det först visar sig senare (20 § konsumentköplagen). Eftersom felet visade sig redan dagen efter ni hade hämtat bilen presumeras felet ha funnits där redan vid avlämnandet, vilket innebär att det ligger på säljaren att bevisa motsatsen för att ni inte ska vinna framgång med det påståendet (20 a § konsumentköplagen).

Reklamation

För att ni ska ha rätt att göra felpåföljder gällande krävs det att ni meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter att ni har märkt eller bort märka felet, men om meddelandet lämnas inom två månader från det att felet upptäcktes anses det alltid vara i rätt tid (23 § första stycket konsumentköplagen). Eftersom din son köpte bilen i egenskap av konsument kan en viss "förvirringstid" accepteras för att undersöka läget, söka hjälp etc. men ni bör så fort som möjligt reklamera felet för att inte gå miste om denna möjlighet.

Vad kan ni kräva av säljaren?

Eftersom bilen är att betrakta som felaktig har ni möjlighet att göra felpåföljder gällande (22 § konsumentköplagen). Även om ni kräver någon annan felpåföljd har säljaren rätt att på egen hand företa omleverans eller avhjälpa felet, förutsatt att detta kan ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för er (27 § första stycket konsumentköplagen). Omleverans innebär att säljaren har rätt att leverera en ny likadan bil, vilket kan bli svårt i och med att bilen är begagnad. Avhjälpande innebär istället att säljaren får reparera skadorna.

Om inte avhjälpande eller omleverans kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen så har ni rätt att häva köpet, eftersom det helt klart är av väsentlig betydelse för din son att han inte kan köra sin bil (28 och 29 § konsumentköplagen). Om ni häver köpet har ni rätt till ersättning för skador som ni lider till följd av att bilen är felaktig så länge inte felet beror på något utanför säljarens kontroll (30 § första stycket konsumentköplagen). Det finns inget i frågan som tyder på att felet beror på något utanför säljarens kontroll och därför har ni rätt till ersättning transportkostnaderna.

Sammanfattning

Förutsatt att din son/ ni reklamerar inom skälig tid har ni rätt att häva köpet. Säljaren har dock rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Hävs köpet kan ni även kräva ersättning för era transportkostnader. Mitt råd till er är därför att ni vänder er till säljaren så snart som möjligt och framställer era krav. Skulle ni behöva mer hjälp så rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1001)
2020-05-27 Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?
2020-05-26 Påföljder vid fel i varan
2020-05-25 Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?
2020-05-22 Köpares rättigheter vid fel i vara - bil

Alla besvarade frågor (80322)