Vad kan man göra om Migrationsverket beslutat om utvisning?

2021-09-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej Jag har varit gift med min man i 10år är svensk medborgare. Vi har sökt anknytning och efter det arbetstillstånd och asyl men fortfarande har han inget uppehållstillstånd utan migrationsverkets tycker han ska åka hem till Gambia vi har ansökt om verkställhets hinder då han har diabetes och ett hjärta fel som måste utredas , i Gambia finns ingen medicin vård vad kan vi göra?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om uppehållstillstånd finns i bl.a. utlänningslagen (UtlL).

Överklaga Migrationsverkets beslut om utvisning

Eftersom du har skrivit att Migrationsverket fattat beslut om att din man ska åka tillbaka till Gambia förstår jag detta som att myndigheten har fattat ett beslut om utvisning. Beslutet kan ni överklaga, om ni inte redan gjort det, till Migrationsdomstolen (14 kap. 3 § UtL). I det fall ni inte har överklagat än, är det viktigt att ni gör det så snart som möjligt. I beslutet står det hur ni ska gå tillväga för att överklaga beslutet samt hur lång tid ni har på er att överklaga. Mer om hur ni skriver ett överklagande finner ni här.

Verkställighetshinder

Om ni inte har överklagat Migrationsverkets beslut och tiden inom vilken ni måste överklaga har passerat så har beslutet fått laga kraft. Detta innebär att din man måste återvända till Gambia, såvida det inte föreligger ett verkställighetshinder. Du nämner att ni har redan ansökt om verkställighetshinder. Jag tror att det kan vara bra för er att veta fler grunder som ni kan åberopa som grund för verkställighetshinder.

Utvisning får aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att:

- han är i fara att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning om han åker till Gambia,

- han kommer inte vara skyddad i Gambia mot att sändas vidare till ett land där han kommer att vara i sådan fara,

- han riskerar att utsättas för förföljelse i Gambia,

- han inte är skyddad i Gambia mot att sändas vidare till ett land där hen löper risk för förföljelse,

- Gambia inte kommer att vara villigt att ta emot honom eller

- det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas (en sådan särskild anledning kan vara att ett barn skiljs från sin förälder).

Om hindret är bestående får Migrationsverket bevilja permanent uppehållstillstånd. Om hindret är tillfälligt får Migrationsverket bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd (12 kap. 18 § UtlL).

Om ni blir missnöjda med Migrationsverkets beslut om verkställighetshinder kan ni överklaga beslutet. Mer information om hur ni kan göra det finner ni här.

Sammanfattning

Ni bör överklaga beslutet så fort ni kan, om ni inte redan har gjort det. Vad gäller ansökan om verkställighetshinder kan jag tyvärr inte bedöma huruvida Migrationsverket kommer att bevilja den eller ej. Om Migrationsverkets beslutar att avslår er ansökan kan ni överklaga beslutet till Migrationsdomstolen.

Hoppas att mitt svar är till hjälp! Återkom gärna om ni har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96481)