FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt17/10/2019

Vad kan jag göra om jag vill att en person slutar kontakta mig?

Hej Lawline,

Jag har ett problem och en fundering.

Jag har sedan två år tillbaka sagt upp min kontakt med min mamma. Detta har jag gjort pga att jag har farit väldigt illa under min uppväxt med henne och hennes nya man (ej min biologiska far)..

Jag har blockerat henne på sociala medier, mail och ja, överallt där hon försöker att kontakta mig.

Men hon har nu börjat skicka brev hem till mig istället. Trots att jag har varit väldigt tydlig med att jag inte vill ha någon kontakt och att jag har bett henne att sluta kontakta mig flera gånger.

Så det är mitt problem. Min fråga är: Finns det något som jag kan göra för att få henne att sluta skicka brev/eller höra av sig? Kan jag polisanmäla detta beteende?

Jag känner mig intryckt i ett hörn och trakasserad av det faktum att hon inte slutar skicka brev.

Tacksam för svar.

Mvh

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man kan göra när man blir trakasserad av en person.

Om det inte fungerar att tala om för personen i fråga att du vill att denne låter bli att kontakta dig kan man som sista utväg ansöka om ett kontaktförbud. Ett kontaktförbud kan beviljas om det finns en klar och konkret risk att en person bland annat trakasserar en annan individ. Den som får ett kontaktförbud får inte besöka, ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot. Beslut om kontaktförbud fattas av åklagare och denne gör då en riskbedömning i varje individuellt fall. Åklagaren gör även en proportionalitetsbedöming där skälen för ett förbud ska vägas mot de konsekvenser ett förbud innebär för den person som förbudet är tänkt att gälla.

I det aktuella fallet är det svårt att svara på om det beteende du vill undkomma kommer att klassas som trakasserier i den bemärkelse som ett kontaktförbud avser att skydda mot, men man kan alltid göra en ansökan. Om man är missnöjd med åklagarens beslut kan man även begära att en domstol prövar frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma BergmanRådgivare