FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/12/2021

Vad kan man göra om man utsätts för hedersförtryck?

Hej! Jag är en kvinna över 18 år som är född i Sverige, men har föräldrar som är utrikesfödda och följer en hederskultur. Jag har tagit körkort, kandidatexamen och läser för nuvarande en master och får trots detta inte tillåtelse av mina föräldrar att flytta hemifrån eller flytta ihop och bli sambo med min pojkvän. Jag har till och med varit med och röstat i riksdagsval, men trots detta anser mina föräldrar att de har rätt att bestämma över mitt liv. Jag är medveten om att jag enligt lag har rättigheter att bestämma över mig själv i takt med att jag redan fyllt 18 år, men behöver nu hjälp och vägledning med hur jag ska göra för att få mina föräldrar att förstå att de inte har rätt till att bestämma över mig och tvinga mig bo kvar hemma tills jag gifter mig.

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att att du är en ung, vuxen kvinna som har en familj som följer en hederskultur och som därför vill begränsa dina möjligheter att själv bestämma om dina sociala relationer, ditt boende m.m. Nu undrar du vad du kan göra åt detta och hur du kan få dina föräldrar att inse att de överhuvudtaget inte har rätt att bestämma över dig i något avseende.

Dina föräldrar saknar all bestämmanderätt över dina personliga angelägenheter

Fram tills att ett barn fyller 18 år har barnets vårdnadshavare enligt reglerna i 6 kap. Föräldrabalken (FB) det rättsliga ansvaret för barnet. Vårdnadshavarskapet innebär ett ansvar för alla av barnets personliga angelägenheter. Mer konkret innebär detta att det ankommer vårdnadshavaren att tillgodose barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Vanliga beslut som vårdnadshavare får fatta är om bl.a. barnets boende, vem barnet får umgås med, skolgång, aktiviteter och om andra av barnets angelägenheter. Vid 18 års ålder upphör vårdnadshavarskapet och barnet har rätt att fatta egna beslut i alla dess personliga angelägenheter, inklusive boende, socialt umgänge och allt annat.

I ditt beskriver du att dina föräldrar inte låter dig flytta hemifrån eller bli sambo med din pojkvän. Eftersom dina föräldrar inte längre har någon bestämmanderätt om dina personliga angelägenheter, har du rätt att göra precis som du vill. Du kan flytta hemifrån och leva tillsammans med vem du vill. Men detta visste du redan, varför jag nu går in på andra saker som kan vara bra för dig att tänka på.

Dina familjemedlemmars agerande kan vara brottsligt

Att försätta någon i hedersförtryck kan vara brottsligt. För det första är det enligt 4 kap. 4 c § Brottsbalken (BrB) brottsligt att tvinga någon att ingå i ett äktenskap. För detta krävs att en person genom tvång eller utnyttjande av dennes belägenhet har förmåtts att ingå i ett äktenskap. Eftersom du beskriver att dina föräldrar tvingar dig att bo kvar hemma tills du gifter dig, finns den en möjlighet att detta är brottsligt.

Andra brott som kan bli aktuella vid olika typer av hedersförtryck är bl.a. olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § BrB), olaga tvång (4 kap. 4 § BrB), ofredande (4 kap. 7 § BrB), olaga förföljelse (4 kap. 4 b § BrB), olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Om du utsätts för våld av någon av dina familjemedlemmar blir också våldsbrotten i 3 kap. BrB aktuella.

Det kan kännas väldigt svårt och tungt att anmäla en familjemedlem för brott. Det är en process som kan vara mycket emotionellt krävande. Dessutom riskerar den som utsätts för hedersförtryck att utsättas för repressalier, dvs. hot, våld och annat brottslighet p.g.a. polisanmälan som har gjorts. Jag tar upp brotten eftersom det skulle kunna vara bra för dig att göra en polisanmälan om du känner att du inte kan hantera det du utsätts för. För att anmäla brott ringer du Polisen via 114 14. Även om du inte vill göra en polisanmälan kan du anonymt låta Polisen svara på dina frågor och låta dig hänvisas till en hjälporganisation. Polisen kan också hjälpa dig med att få ett skyddat boende.

Annat stöd för den som utsätts för hedersförtryck

Här följer andra stödlinjer som kan hjälpa dig med att hantera hedersförtryck:

Kvinnofridslinjen

Brottsofferjouren

Freezonen.se

Hedersförtryck.se

Dessa stödlinjer kan man ringa upp eller chatta med anonymt för att få stöd av experter, som kan tipsa dig om vad man bör göra. Detta kan vara ett bra första steg mot att undkomma hedersförtryck, speciellt för den som inte vill göra en polisanmälan.

Jag hoppas innerligt att det löser sig för dig och att du kan leva det liv du själv väljer.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”