FrågaAVTALSRÄTTAnställningsavtal29/04/2022

Vad kan man göra om man inte har ett anställningsavtal samt inte erhåller lön?

Om man inte har något anställningsavtal och inte får lön vad kan jag göra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar vad för åtgärder man kan företa om man utfört arbete utan ett anställningsavtal och inte får någon lön.


Varför är anställningsavtalet viktigt?

Anställningsavtalet fungerar i mångt och mycket som ett bevis på att du jobbar hos arbetsgivaren, vad för lön du har, hur mycket du jobbar, etcetera. Kortfattat sett är alltså avtalet ett bevis på vilka rättigheter du som arbetstagare har.

Om det inte finns ett anställningsavtal har du inte tillgång till de typiska rättigheterna som följer ett sådant såsom lön. Om du hade ett anställningsavtal och din arbetsgivare inte betalade ut den avtalade lönen till dig skulle du alltså kunna utkräva denna av arbetsgivaren med stöd av avtalet. Utan ett sådant kan du dessvärre inte utkräva lönen på rättslig väg. 


Vad ska du göra om ett skriftligt avtal inte finns?

Om det inte finns ett skriftligt avtal men du och arbetsgivaren kom överens om avtalet muntligt, så kan även detta vara ett giltigt anställningsavtal. Däremot är det ditt ansvar vid en eventuell rättegång att bevisa att ett sådant existerar, vilket troligtvis är svårt om du inte har någon dokumentation. Däremot, om du tidigare jobbat åt arbetsgivaren och fått lön skulle dessa utbetalningar kunna användas som bevis för att ett anställningsförhållande förelegat. 


Vad för konsekvenser kan aktualiseras om arbetet har utförts svart?

Nu har du inte skrivit ut huruvida du har erhållit lön för arbetsgivaren tidigare, men om det är fallet samt att du inte har beskattats för arbetet så kan det innebära att du utfört så kallat svartarbete.

Så, om du har arbetat utan anställningsavtal och inte blivit beskattad för denna inkomst, riskerar såväl arbetsgivaren såsom du att åka dit för skattebrott. Då riskerar du att få skattetillägg enligt 49 kap. skatteförfarandelagen där du får ett procentuellt påslag för din slutliga skatt för beskattningsåret, typiskt sett 40 % av den ersättning som du fått för arbetet, se 49 kap. 11 § skatteförfarandelagen

Utöver detta är även svartarbete kriminaliserat och kan medföra straffrättsliga konsekvenser. Genom att underlåta att lämna uppgifter om sin inkomst i inkomstdeklarationen begås skattebrott; vilket kan medföra alltifrån böter till fängelsestraff beroende på allvarhetsgraden, se 2-4 §§ skattebrottslagen.  


Sammanfattning

Förutsatt att du aldrig tidigare erhållit lön från arbetsgivaren och i övrigt saknar dokumentation (bevis) på att ett anställningsförhållande föreligger, är risken stor att du tyvärr inte kommer kunna utkräva lönen. Utan bevis på att ett anställningsavtal existerar och/eller att du utfört arbete hos arbetsgivaren kan du inte utkräva lön. 

Däremot kan tilläggas att avtal inte behöver vara skriftligt, utan det kan även övertalats muntligen. Omständigheter som skulle fungera som bevis för att det förelåg ett anställningsförhållande (och därmed rättigheter som framgår däri) är: (1) om du tidigare erhållit lön av arbetsgivaren kan dessa utbetalningar bevisa att du jobbat där, (2) om det finns kommunikation mellan er där anställningen diskuteras, exempelvis när du skulle påbörja tjänsten, lönen, arbetstider, med mera.

Däremot måste du tänka på att om du utfört arbetet hos arbetsgivaren tidigare utan ett avtal samt inte deklarerat inkomsten (d.v.s. svartarbete), riskerar du skatterättsliga såsom straffrättsliga konsekvenser om detta uppdagas. 

Jag hoppas mitt svar var till hjälp, om du har fler funderingar är det bara att återkomma till oss om du vill ha ytterligare juridisk rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?