Vad kan man göra om man inte fått betalt för en skuld?

Hej!

Jag separerade från min exsambo i oktober 2016. Han är skyldig mig 45000 kr efter en skuld som jag hjälpte honom att betala av (under tiden vi var ihop). Jag har varit för snäll mot honom under hans arbetslöshet och inte krävt pengar av honom då. Nu sedan en tid har han haft jobb men han har knappt betalat av på sin skuld. Han förhalar hela tiden och jag känner mig utnyttjad. Tyvärr har vi inte skrivit några papper som styrker hans skuld till mig, däremot har jag flertalet sms som påvisar hans skuld och hans beteende mot mig. Vad har jag för möjligheter? Hur ska jag gå tillväga för att få mina pengar tillbaka? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis måste skuldförhållandet kunna styrkas på något vis. Beroende på vad som framkommer ur era SMS-konversationer kan dessa tjäna som bevismaterial som styrker din exsambos skuld till dig. Vidare kan även kontoutdrag eller liknande vara behjälpliga. När du sammanställt allt material som finns angående skulden kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden.

Vad är ett betalningsföreläggande och vad får det för verkningar?

Mellan dig och din exsambo har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och köparen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket LBH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (Den bevisning du sammanställt) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § LBH). Ärendet skickas in till och prövas av kronofogden (1 § LBH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § LBH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.

Slutsats

Min bedömning är att beroende på vilket material som finns angående denna skulden i form av skriftliga konversation, eventuella kontoutdrag och utbetalningar kan detta sammantaget bidra till att bevisa att ett skuldförhållande har existerat som i sin tur inte har betalats av. Således kan kronofogden vara behjälplig som nämnt ovan. Avslutningsvis är det alltid bäst att försöka nå en lösning direkt med gäldenären. Om inte detta är möjligt bör man förvarna innan man går vidare till kronofogden med sitt ärende.

Om du vill ha hjälp att utforma en ansökan om betalningsföreläggande alternativt ha annan juridiskt hjälp är du välkommen att boka en tid med en av våra verksamma jurister här.

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo