Vad kan man göra om man inte får det underhåll man ska av den andra föräldern?

2017-07-27 i Underhåll
FRÅGA
Vad händer om min man ej har någon inkomst? Kan man få underhållsbidrag från annat håll då? Har 4 barn, 16, 16 ,11 och 8 år. Tjänar under 200000/år och hyr ett hus med kallhyra på 5000kr
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken (FB) finns det en grundprincip som innebär att alla biologiska föräldrar ska försörja sina barn. Den som inte bor med barnet kan fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag, enligt 7 kap. 2 § FB. Underhållsskyldigheten gäller tills dess att barnet fyller 18 år, eller senast tills barnet fyller 21 år om barnet fortfarande går i gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning, enligt 7 kap. 1 § 2 st. FB.

Om en förälder inte fullgör sin underhållsskyldighet kan underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan, enligt 17-19 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Enligt 18 kap. 20 § SFB betalar Försäkringskassan ut 1 537 kr i underhållsstöd om den underhållsskyldige föräldern inte betalar något, och får då en fordran på föräldern som inte betalar som den ska. Föräldern blir alltså återbetalningsskyldig, enligt 19 kap. SFB. Om föräldern betalar lite underhåll får du istället ett utfyllnadsbidrag från Försäkringskassan så att du totalt får 1 537 kr per månad.

Du ansöker om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida!

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94476)