Vad kan man göra om man får hot via sms och blir trakasserad med telefonsamtal från ett okänt nummer?

FRÅGA
Vad gör man när man får olaga hotelser via sms från oregistrerat nummer och blir trakasserad med telefonsamtal där ingen säger något från samma oregistrerade telefon nummer?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Brottsbalken (BrB).

Vilket/vilka brott kan det vara fråga om?
Det här skulle kunna röra sig om tre olika brott: ofredande (4 kap. 7 §), olaga hot (4 kap. 5 §) och olaga förföljelse (4 kap. 4b §).

Ofredande
Att bli utsatt för störande kontakter via telefon kan utgöra brottet ofredande eftersom sådan telefonterror typiskt sett är ägnad att störa den utsattes frid på ett kännbart sätt.

Olaga hot
Det är svårt att säga om det kan vara fråga om olaga hot i det här fallet eftersom jag inte har någon närmare information om vilken typ av hot som har skickats till dig. Det ska i princip vara fråga om ett hot om brottslig gärning som är ägnad att framkalla fruktan för säkerheten till person eller egendom hos dig som blir hotad, för att det ska vara fråga om brottet olaga hot.

Olaga förföljelse
Eftersom det kan vara fråga om upprepade brott av ofredande och olaga hot kan gärningspersonen istället dömas för det allvarligare brottet olaga förföljelse. Det är dock ganska högt ställda krav eftersom vart och ett av brotten måste utgöra ett led i en upprepad kränkning av den personliga integriteten.

Vad kan du göra?
Jag rekommenderar dig i första hand att göra en polisanmälan av händelserna. Eftersom det finns misstanke om brott kommer polisen att inleda en förundersökning för att försöka utreda brottet (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Förhoppningsvis leder förundersökningen vidare och i så fall kommer även åtal av gärningspersonen att ske. Eftersom det här dock har skett från ett okänt nummer kan det vara svårt för polisen att hitta gärningspersonen. Jag rekommenderar dig därför att också vidta åtgärder för egen del för att undvika att det fortsätter, t.ex. genom att ändra telefonnummer eller begära hemligt telefonnummer.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll