Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?

FRÅGA
Blivit förtalad och ärekränkt av en person på Instagram, ju mer jag tänker på det desto sämre mår jag, påverkar min psykiska hälsa. Vad kan jag göra för att detta ska sluta? Såklart önskar jag att personen ifråga får någon form av bestraffelse/erinran att sådant här inte är okey.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns lite olika alternativ för dig som anser sig förtalad. Förtal är ett så kallat "ärekränkningsbrott" som inte faller under allmänt åtal (5 kap. 5 § brottsbalken). Huvudregeln är att brottet hamnar under enskilt åtal och det betyder att du som målsägande får väcka åtal (47 kap. 1 § rättegångsbalken). Till skillnad från de flesta andra brotten har åklagare möjlighet att åtala för förtal endast i vissa särskilda fall, t.ex. om du anmält brottet till åtal och det är påkallat ur allmän synpunkt. Exempel på ett sådant särskilt fall där åklagaren kan väcka åtal är om någon påstås ha begått ett allvarligt sexualbrott och detta fått stor spridning. Det kan därför vara bra att du anmäler händelserna till polisen.

Du som anser dig förtalad och vill ha upprättelse juridiskt får då mest sannolikt väcka åtal själv eller kräva skadestånd i en tvistemålsprocess. Ett sådant skadestånd kan man begära från någon som allvarligt kränkt ens ära genom brott (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Du kan läsa mer om tvistemål här på domstolens hemsida.

Normalt är straffet för förtal böter. Fängelse kan dock aktualiseras om brottet är grovt. Detta är såklart förutsatt att personen i fråga döms för brottet (5 kap. 1 och 2 § BrB).

Sammanfattning och vad du kan göra nu

Utöver att väcka åtal själv eller väcka talan om skadestånd kan du anmäla inläggen och/eller användaren till instagram. Instagram brukar ha egna riktlinjer och policys kring användningen av deras tjänster och kan i vissa fall ta bort konton eller inlägg som strider mot dessa. Detta ger dig såklart inte upprättelse på samma sätt som en dom gör men kan göra att färre personer ser och tar del av informationen som sprids/spridits om dig. Det kan även vara bra att dokumentera inläggen genom att skärmdumpa dessa utifall du väljer att gå vidare med detta till domstol. Observera att det kan uppstå en del kostnader om du förlorar målet då du kan få ersätta såväl dina som motpartens eventuella rättegångskostnader.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Kronmann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96494)