Vad kan man göra om man är oense om vad som ska ingå i bouppteckningen?

FRÅGA
Hej,Min pappa avled nyligen. Han och hans fru äger en fastighet utomlands som står i hennes namn. I bouppteckningen togs denna fastigheten upp. Inget testamente finns. Dom har ett gemensamt barn, finns två särkullbarn. Alla papper har skickats till Skatteverket och strax innan bouppteckningen godkändes så hade hon lämnat in papper med en komplettering om att få behålla hela sin giftorättsgods. Betyder det att jag inte får min arvslott?Vad är nästa steg egentligen? Har kontakter en jurist men förstår inte riktigt utan får bara info om att jag ska kontakta tingsrätten för att bli tilldelad en boutredningsman. Känner mig vilsen i vad jag ska göra, så tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det inte är helt utrett vilken egendom som ska ingå i dödsboet, som sedan ska delas upp mellan arvingarna och efterlevande make. Jag tolkar det också som att du är ett särkullbarn, alltså att din pappas fru inte är din mamma. Eftersom det är fråga om arv så är det reglerna i ärvdabalken (ÄB) jag kommer använda mig av för att besvara din fråga.

.

Arvslotten

Det enda som kan påverka att du inte längre har rätt att få ut hela din arvslott är om det finns ett testamente. Eftersom det av din fråga framgår att det inte finns något testamente så har du som arvinge och särkullbarn rätt till din arvslott (2 kap. 1 §, 3 kap. 1 § första stycket ÄB). Din arvslotts storlek kan däremot förändras beroende på hur stor kvarlåtenskapen efter din pappa är, så om din pappas fru anser att hon har rätt att behålla sitt giftorättsgods och detta stämmer, så kan detta påverka storleken på din arvslott.

.

Dödsbodelägare i din pappas dödsbo - boutredningen

Både du (som arvinge) och din pappas fru är delägare i din pappas dödsbo (18 kap. 1 § ÄB). Som dödsbodelägare är det ni som ska utreda vilken egendom, vilka tillgångar och vilka skulder som finns i dödsboet.

Av frågan framgår det att ni inte verkar vara helt överens om vilken egendom som ska ingå i din pappas dödsbo. Därför kan det, precis som juristen du varit i kontakt med har sagt, vara en bra idé att låta en boutredningsman stå för utredningen av dödsboet. Boutredningsmannen ska utreda vilken egendom som ska ingå i dödsboet, exempelvis genom att göra en bouppteckning (19 kap. 11 § ÄB). Som dödsbodelägare kan du alltså ansöka till tingsrätten om en boutredningsman (19 kap. 1 § ÄB). Ansökan ska göras till den tingsrätt där den avlidne var folkbokförd den 1 november förra året. På hemsidan för Sveriges domstolar finns mer information om vad en sådan ansökan ska innehålla och vilka handlingar som ska bifogas.

Observera att en boutredningsman har rätt att få ersättning från dödsboet för tjänsten hen utför. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet att betala boutredningsmannen så får den som ansökt om boutredningsman stå för ersättningen (19 kap. 19 § andra stycket ÄB). Observera även att man måste betala en ansökningsavgift på 900 kr för att göra en ansökan till domstol.


.

Jag hoppas att svaret gett lite klarhet i situationen, och förtydligat vad en boutredningsman gör och hur en sådan kan hjälpa till i den här situationen. Om du fortfarande har någon fundering är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1072)
2021-05-14 Bodelning ”förste” bröstarvinge
2021-05-11 Dödsboet betalar den avlidnes skulder
2021-05-11 Vad händer med skulder/lån och tillgångar vid en dödsfall?
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?

Alla besvarade frågor (92309)