Vad kan man göra om man är åtalad för brott?

2020-10-08 i Bevis och bevisning
FRÅGA
En dotter har anklagat sin mamma för misshandel och dottern är 20 år gammal och det har gått till åtal. Enligt mamman så är det lögn alltihop. Vad gör mamman? Detta har pågått sedan hon var liten, säger hon men varför har hon inte sagt något, inget till sina syskon eller till någon skolkamrat eller anhöriga. Man kan ju undra
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, så har en mamma åtalats för misshandel mot sitt barn, och nu undrar du vad mamman kan göra.

Om åklagaren har väckt åtal innebär det att åklagaren anser att det föreligger tillräckliga skäl att väcka åtal, och att åklagaren tror att mamman kan bli dömd för brottet. Detta betyder dock inte att mamman kommer bli dömd, då det är en högre ribba för att dömas (bortom rimligt tvivel) än för att bli åtalad.

Har åtal väckts så är det viktigt att mamman kommer till huvudförhandlingen och berätta sin historia av vad hon är åtalad för. Det är domstolen som avgör vad som är bevisat i ärendet (35 kap. 1§ rättegångsbalken). I Sverige har vi vad som kallas fri bevisprövning och fri bevisföring, vilket innebär att parterna i målet får i princip använda vilken bevisning som helst för att styrka sin talan. Mamman kan alltså åberopa vittnesförhör och liknande med folk som kan tala för hennes sida av historien och annan bevisning om det finns. Men utgångspunkten i brottmål är att det är åklagaren som har bevisbördan, alltså att åklagaren ska bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig till gärningen som hen åtalas för, och att detta står bortom rimligt tvivel. En gärningsperson har generellt ingen bevisbörda, alltså skyldighet att motbevisa detta men det är såklart alltid en fördel om man kan. Domstolen gör slutligen bedömningen om värdet på bevisen, vittnens trovärdighet och liknande och om det räcker för att bevisa brottet bortom rimligt tvivel. Detta är en väldig hög ribba, och i princip ska det vara uteslutet att andra rimliga händelseförlopp har kunnat föreligga. Men denna del är en expertis som i princip endast domare besitter, och inget jag kan besvara mer specifikt här.

Jag vet inte om mamman i sammanhanget har fått en offentlig försvarare, men hon har rätt att hos tingsrätten begära detta annars. En försvarare kan hjälpa henne att föra hennes talan och besvara eventuella frågor i just hennes fall. Ansökan måste komma från henne, och bra är då att ange till tingsrätten varför hon anser sig behöva offentlig försvarar om hon vill ha det. Dock ska betonas att om hon blir dömd för brottet riskerar hon att få betala delar eller hela kostnaden för den offentliga försvararen.

Om hon blir missnöjd med domen kan hon överklaga den till hovrätten. Information om hur man ska göra då kommer hon få tillsammans med att domen meddelas.

Sammantaget

Mer konkret finns det inte mycket mamman kan göra i detta läge. Det går inte att överklaga ett beslut om att väcka åtal. Hon får helt enkelt gå på rättegången och eventuellt begära försvarare om hon känner att det behövs, samt berätta sin version av händelserna, åberopa vittnen och liknande som kan tala för hennes sak. Är hon sedan missnöjd med domen har hon rätt att överklaga beslutet till hovrätten.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?