Vad kan man göra om man anser sig blivit felaktigt uppsagd?

FRÅGA
Den 3:e sep fick jag en tillsvidareanställning på X, ett företag som hantera och leverera bilruteglas till olika bilföretag.24 sep skadade jag min han utanför jobbet. Men jag försatte och jobbade på som vanligt fast jag var skada. Den 4 nov fick jag reda på att jag måste opereras för att ett ledband i handen var i sönder. Den 5 nov blev jag opererad och samma dag som jag blev opererad så åkte jag direkt till jobbet och lämna in att jag skulle vara sjukskriven till 25 feb. Chefen sa att det måste hitta en vikarie till mig under den tiden jag är sjukskriven och som skulle jobba där tills jag är frisk igen. Han sa även att jag skulle komma in på jobbet och ta en kaffe då och då.så att vi kunde hålla kontakten. En vecka efter ringer chefen och säger att jag inte får jobba kvar där. Jag frågade varför? Och då sa han att jag inte har skött mig och att det inte har funkat under den tiden jag har jobbat där. Jag vet att Vi har haft en mycket bra relation på jobbet och dom har sagt att jag har jobbat på bra. Dom har även involverat mig i framtidsplaner. Sen helt plötsligt när jag har opererat mig så ändrar han helt på hur jag har skött mig på jobbet. Om han nu tycker att det inte har funkat från början vara säger han inte det till mig redan från början då, så att jag har tid att ändra på det. Jag är 100% säker på att det är på grund av skadan. Jag känner mig kränkt på grund av det och vill gärna gå vidare med detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag beklagar att denna situation har uppstått men jag ska försöka rådgiva dig så gott jag kan.

Först kan konstateras att lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar. Jag kommer även utgå från att du är yngre än 68 år eftersom särskilda bestämmelser gäller för den åldersgruppen (se 1 och 33 § LAS).

Att bli uppsagd på grund av personliga skäl kräver saklig grund

En tillsvidareanställning kan upphöra genom uppsägning eller avsked. Det framkommer inte hur din anställning avslutas men jag kommer utgå från att du blivit uppsagd och därmed har viss uppsägningstid. Dels eftersom inget annat nämns i din fråga och dels för att det ställs högre krav på ett giltigt avsked än en giltig uppsägning (7 och 18 § LAS).

En uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. I ditt fall verkar det röra sig om personliga skäl eftersom din chef motiverar avslutet med att du inte skött dig. För att en uppsägning ska anses ha gått rätt till krävs att arbetsgivaren har saklig grund (7 § LAS).

För att saklig grund ska anses föreligga krävs först och främst att din arbetsgivare har gjort en omplaceringsutredning gällande ledigt arbete. Har en sådan inte gjorts, kan det i sig göra att saklig grund för uppsägning inte anses föreligga (7 § andra stycket LAS).

En uppsägning på grund av personliga skäl kan grunda sig på en arbetstagares misskötsamhet. Dock kan exempelvis enstaka fall av misskötsamhet i normalfallet inte utgöra grund för uppsägning. Sjukdom och sjukskrivning som uppsägningsgrund anses i normalfallet inte heller utgöra saklig grund för uppsägning, under förutsättning att arbetstagaren förväntas kunna återgå till sitt arbete (se AD 2010 nr 11 och AD 2014 nr 41).

Det är arbetsgivaren som har bevisbördan vid en eventuell tvist

Det är din arbetsgivare som har bevisbördan för att visa att det föreligger saklig grund för uppsägning. Det vill säga att vid en eventuell tvist i domstol, är det upp till arbetsgivaren att visa de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen. Domstolen kräver även ofta att arbetstagaren ska ha fått en skriftlig varning eller erinran om sitt beteende innan en uppsägning kan ske. Detta verkar inte ha skett i ditt fall vilket talar emot att uppsägelsen var sakligt grundad (se AD 2002 nr 44).

Den händelse eller omständighet som din arbetsgivare grundar uppsägelsen på får inte heller din arbetsgivare ha vetat om i mer än två månader. Dock kan andra händelser utöver omständigheten inom tvåmånadersfristen också utgöra grund för uppsägning (7 § 4 st LAS).

Hur du kan ta ditt ärende vidare

Om du anser att du blivit felaktigt uppsagd kan du yrka på att ogiltigförklara din uppsägning inför domstol. I så fall kvarstår din anställning under tvistetiden och därmed rätt till lön samt andra förmåner. Notera dock att du måste underrätta din arbetsgivare om att du kommer ogiltigförklara uppsägningen senast två veckor efter att du blivit uppsagd. Tidsfristen ökar om du inte fått något skriftligt uppsägningsbesked (8, 34 och 40 § LAS).

Du kan även kräva skadestånd för ekonomisk skada samt ersättning för kränkning. Detta måste du meddela din arbetsgivare om inom fyra månader från då du fick det skriftliga uppsägningsbeskedet (38 och 41 § LAS).

Sammanfattning

Din arbetsgivare har rimligen inte haft rätt att säga upp dig på grund av en misskötsamhet som du inte anses har förekommit. Även om så vore fallet bör arbetsgivaren ha varnat dig om misskötsamheten innan uppsägning blir aktuellt. Inte heller kan en arbetsgivare i normalfallet säga upp en arbetstagare på grund av sjukskrivning.

Eftersom din arbetsgivare har bevisbördan att visa omständigheterna som ligger till grund för uppsägningen vid en eventuell tvist, rekommenderar jag dig att ta ärendet vidare till domstol. Notera dock att det föreligger relativt korta tidsfrister för när en sådan talan kan föras.

Min rekommendation

Om du är medlem i ett fackförbund råder jag dig att ta kontakt med dem så att de kan hjälpa dig vidare. Du kan även boka tid med en av våra kunniga jurister om du vill ha hjälp med hur du ska ta din fråga vidare.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1770)
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

Alla besvarade frågor (92074)