Vad kan man göra om man anklagas för att ha stulit på jobbet?

FRÅGA
Hej. Min man har blivit oskyldigt anklagad för att ha stulit en massa matvaror på jobbet. Någon/ några säger sig ha sett att han har en vit säck och lägger varorna i. Helt absurt för jag vet ju att han inte har tagit hem något till vårat hem och vet att han aldrig skulle göra något sådant. Detta har även inträffat när han har varit ledig och inte befunnit sig på arbetet. Så det är någon som kanske går fri och låter honom få skulden. Vet att det finns ett antal personer/ personal som inte gillar honomHan är nu avstängd i väntan på ett beslut. Det gör mig så arg att dom inte ens kollar upp datum för stölderna och ser om han överhuvudtaget arbetat då. Vad gör man? Mvh Tina Norman
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga berör brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.

Detta innebär att om din man utpekas och anklagas för att ha stulit på sin arbetsplats så kan det handla om brottet förtal, då han utpekas som brottslig. Om en person dessutom sprider dessa rykten till andra personer för att man inte gillar personen i fråga så kan antas att man gör det med syfte att om att utsätta personen för andras missaktning, vilket också träffas av bestämmelsen om förtal.

Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte klassas som förtal. I sådana fall förutsätts det att anklagelsen varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund att anta att uppgiften var sann. Det kan exempelvis handla om att en person sett en arbetskollega olovligt ta varor från arbetsplatsen och sedan berättar detta för sin arbetsgivare. I sådana fall omfattas detta av undantagsregeln och utgör alltså då inte förtal.

Vad kan man göra?

Din man kan kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Det måste vara din man som personligen lämnar in anmälan. Men brottet förtal är ett målsägandebrott och det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, din man i detta fall, själv som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Jag vill även påpeka att om din man förlorar målet så är det han i sådana fall som kommer få betala rättegångskostnaderna enligt 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Om din man väljer att stämma dessa personer för förtal och inte lyckas bevisa att dem är skyldiga till brottet blir han alltså ersättningsskyldig även för deras rättegångskostnader.

Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91363)