Vad kan man göra om en person skickar ett oriktigt underlag till Kronofogden?

Om en privatperson "anser sig" ha en fordran hos någon och skickar ett oriktigt underlag till Kronofogden för att driva in denna så kallade fordran, kan man då (förutom att bestrida ärendet hos Kronofogden) göra en polisanmälan mot denna person? Vad blir i så fall brottsrubriceringen? När det blir flera ärenden hos Kronofogden (och personen vill att man ska hamna i ett dåligt läge och få betalningsanmärkningar) blir det ju en slags psykisk misshandel och kränkning. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag uppfattar situationen har en fordran upprättats på oriktiga grunder och därefter hamnat hos Kronofogden. Precis som du beskriver i frågan finns en möjlighet att i en situation som denna bestrida fordran. Jag ska i det följande redogöra för möjligheten att även polisanmäla händelsen samt hur man kan gå tillväga i det fall en betalningsanmärkning felaktigt utfärdas.

Försök till bedrägeri

Situationen du beskriver kan vara att betrakta som ett försök till bedrägeri. Brottet bedrägeri finns angivet i 9 kap. 1 § brottsbalken. För att ansvar skall utdömas krävs att personen som utfärdat fordran genom ett vilseledande förmått någon annan till en handling som lett till en vinning för personen samt skada för den vilseledde. Brottet har inte fullbordats i ditt fall och således aktualiseras istället frågan om personen skulle kunna stå till svars för ett försök till bedrägeri. Att försök till bedrägeri är straffbelagt framgår av 9 kap. 11 § samt 23 kap. 1 § brottsbalken.

Urkundsförfalskning

I det fall personen som upprättat fordran skrivit under handlingen i någon annans namn kan det även utgöra urkundsförfalskning 14 kap. 1 § brottsbalken. För att dömas till brottet krävs dock att det föreligger fara i bevishänseende. Det innebär att det ska finnas en konkret fara för att man skall tro att fordran är äkta, och att fordran kommer att användas för att bevisa något. Om det helt saknas sannolikhet för att urkunden kommer användas som bevismedel föreligger inte fara i bevishänseende. En förfalskning som är så dålig att ingen blir lurad av den utgör alltså inget brott.

Felaktig betalningsanmärkning

I det fall betalningsföreläggandet inte bestrids i tid utfärdar Kronofogden ett utslag. Ett utslag kan ge en anmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Det är en anteckning om att du inte har skött dina betalningar. Dessa företag lyder under kreditupplysningslagen och är skyldiga att utan dröjsmål utreda uppgifter som kan vara felaktiga eller missvisande 12 § kreditupplysningslagen.

Sammanfattningsvis

Som svar på din fråga kan händelsen utgöra försök till bedrägeri och urkundsförfalskning. Om det finns bevis som kan styrka att fordran är oriktigt upprättad bör dessa sparas. Exempel på sådana bevis kan vara SMS-konversationer. Skulle någon annan känna till situationen är det en bra ide att be den personen att ställa upp som vittne. I det fall Kronofogden utfärda ett utslag finns även möjlighet att vända sig till ett Kreditupplysningsföretag och begära att den raderas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara DjogicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”