Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?

2021-04-29 i Fordringar
FRÅGA
Konsument betalar inte
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr kan jag inte utläsa av din fråga exakt vad du vill ha hjälp med. Jag tolkar dock din fråga som att du undrar vad en näringsidkare kan göra då en kund vägrar att betalar för ett köp av något slag. Jag kommer därför att försöka besvara denna frågeställning. Då jag saknar tillgång till omständigheterna i just ditt fall så är det svårt för mig att ge dig ett detaljerat svar. Jag kommer emellertid, efter bästa förmåga, att försöka förklara hur du kan gå vidare i ditt ärende. I mitt svar kommer jag att utgå från lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter BfL)

Betalningsföreläggande

Som jag förstår det så har du sålt/levererat en vara eller en tjänst av något slag till en kund. Vidare har kunden inte betalat för denna. Detta innebär att du har en fordran gentemot kunden.

I den mån du inte kan komma överens med kunden om hur ni ska lösa situationen så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § BfL). Kronofogdemyndigheten kommer då att skicka ett betalningsföreläggande med ditt krav till kunden (25 § BfL). Kunden kommer sedan att få viss tid på sig att bestrida föreläggandet. I det fall kunden inte bestrider föreläggandet så kommer Kronofogdemyndigheten att fatta ett beslut, ett så kallat utslag (42 § BfL). Utslaget är en fastställning av skulden vilket kan användas för att driva in densamma.

I det fall kunden bestrider betalningsföreläggandet kommer ärendet, förutsatt att du står fast vid ditt anspråk, att lämnas över till tingsrätten (33 § BfL). I sådant fall kommer tingsrätten att pröva om kunden faktiskt är rättsligt skyldig att betala fakturan eller inte.

Ansökan

Ansökan ska göras skriftligen (9 § BfL). I din ansökan ska du ange ditt yrkande och grunderna för detta, i ditt fall att du vill att kunden ska betala fakturan och varför du menar att kunden är skyldig att betala denna (10 § BfL). Ansökan kostar 300 kr men du kan begära ersättning för denna kostnad i din ansökan (17 § BfL).

Du hittar mer information om betalningsföreläggande på Kronofogdemyndighetens hemsida. Där finns därtill en blankett som du kan använda för en eventuell ansökan och information om hur du kan göra en ansökan digitalt.

Det är svårt för mig att ge dig ett utförligare svar på din fråga utan att ha en bättre uppfattning av omständigheterna i just ditt fall. Jag hoppas likväl att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån någonting är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (828)
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt
2021-10-03 Hur går jag tillväga för att driva in en skuld?

Alla besvarade frågor (96356)