Vad kan man göra om en bil man beställt är försenad?

2019-07-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag har beställt en bil från BMW. Bilen är ny från fabrik och började tillverkas v. 23 enligt säljaren per mail. Beställningen gick iväg v. 19. Jag har blivit lovad bilen per mail till v. 27/28. Pratade med försäljaren igår och hon skyller på förseningar. Hon misstänker att det är ett par veckor kvar till leverans, kanske v. 34/35. Den lovade leverans tiden har alltså dubblats. Jag har själv fått bekosta en hyrbil under denna period. Nu till min fråga, har jag rätt till ersättning? Kanske en hyrbil som dom själva bekostar, eller rent av häva köpet då jag börjar tröttna på deras agerande.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag utgår från att du har beställt bilen som en privatperson. Då blir KKöpL tillämplig på ditt köp. Eftersom du blivit lovad att bilen ska levereras under en viss tidsperiod, som den sedan inte blivit, så innebär det att säljaren är i dröjsmål med leveransen (9 § KKöpL). Om säljaren är i dröjsmål med leveransen har du rätt att hålla inne betalningen, kräva att köpet fullgörs, häva köpet och kräva skadestånd (10 § KKöpL). Det verkar främst som att du är intresserad av ett skadestånd och eventuellt att häva köpet.

Häva köpet
Du får häva köpet om förseningen är av stor betydelse för dig (13 § första stycket KKöpL). Det är svårt för mig att avgöra hur stor betydelse den har rent objektivt för dig, men du bör självklart argumentera för att det är viktigt för dig att bilen levereras i tid om du skulle vilja häva köpet. Du kan även välja att ge säljaren en bestämd tilläggstid som säljaren får på sig att leverera bilen inom. Om den tilläggstiden inte är orimligt kort så får du även rätt att häva köpet om bilen sedan inte levereras inom den tilläggstiden (13 § andra stycket KKöpL). Om du har krävt att bilen ska levereras utan att ange någon särskild tilläggstid får du även häva köpet om bilen inte levereras inom en rimlig tid efter det att du krävt att den ska levereras (13 § tredje stycket KKöpL). Det är svårt för mig att avgöra vad som skulle vara en rimlig tid i det här fallet. Det beror på vad som anses normalt inom branschen.

Skadestånd
Du kan även ha rätt till ersättning från säljaren för utgifter du fått som orsakats av förseningen. Du har berättat att du blivit tvungen att hyra en bil under tiden din nya bil varit försenad. En sådan utgift är ett exempel på en utgift kopplad till förseningen. För att ha rätt till ersättning för utgiften måste den även vara sådan att den inte kunde ha undvikits med rimliga åtgärder. Du har rätt till ersättning under förutsättning att säljaren inte kan visa att förseningen berott på ett hinder utanför deras kontroll, som de inte kunnat räkna med vid köpet och som inte heller rimligen kunde ha undvikits eller överkommits (14 § första stycket KKöpL). För att avgöra om den här förseningen är av sådan karaktär får man se till vad som orsakat den. Om säljaren har anlitat någon annan för att tillverka bilen och förseningen beror på den tillverkaren så är säljaren fri från ansvar endast om förseningen varit utanför tillverkarens kontroll enligt samma kriterier som ovan (14 § andra stycket KKöpL).

Det är viktigt att du meddelar säljaren ifall du skulle vilja häva köpet eller kräva skadestånd. Om det inte görs inom en rimlig tid efter att du blivit informerad om förseningen så förlorar du hävnings- och skadeståndsrätten (15 § första stycket KKöpL).


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1207)
2021-05-07 Gäller konsumentköplagen för bilar?
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?

Alla besvarade frågor (92054)