Vad kan man göra om en återbetalning uteblir?

Hej jag beställde en jacka från en Instagram sida. Det står på deras sida " alltid ångerrätt" Fick min jacka efter flera månader men den var alldeles för liten, så jag skrev till den personen att jag lämnar tillbaka den och vill ha mina 3000 kr tillbaka. Så sa hen att det inte var några problem så jag lämna tillbaka jackan men har inte fått mina pengar ännu o de har gått 3 månader. Hen svarar inte när jag skriver/ ringer. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Jag har lite svårt att tyda huruvida du köpte den aktuella jackan av en näringsidkare eller en fysisk person (privatperson). Begreppet "Instagramsida" tyder på att det är en näringsidkare som har svarat för försäljningen. Däremot skriver du även "personen" och "hen" vilket istället talar för att köpet är gjort hos en fysisk person. Jag kommer dock i mitt svar nedan att utgå ifrån att det handlar om ett köp gjort hos en nätbutik.

Allmänt

Tillämplig lagstiftning på det här området blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, även kallad distansavtalslagen (DAL).

En konsument äger rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att sända eller lämna ett meddelande till näringsidkaren (alltså nätbutiken i det här fallet) inom 14 dagar (2 kap. 10 § DAL) från det att varan kom i konsumentens besittning (2 kap. 12 § DAL). Annorlunda uttryckt: från den tidpunkt som personen i fråga kan förfoga över varan.

Om konsumenten utöver sin ångerrätt ska näringsidkaren återbetala det erlagda beloppet och detta ska ske utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det att denne erhöll konsumentens meddelande (2 kap. 14 § 1 st DAL).

Din fråga

Jag tolkar din fråga som att du relativt omgående skickade tillbaka den ifrågavarande jackan då storleken inte passade dig. Jag förmodar därför att du har hållit dig inom den tidsfrist som framgår enligt ovan. Eftersom nätbutiken har försuttit tiden för återbetalningen har du rätt till ränta enligt räntelagen (RänteL). Se framförallt 4 och 6 §§ RänteL.

Och vad kan du lite mer konkret göra? 1. I det inledande skedet brukar upprättandet av ett formellt kravbrev vara den första åtgärden. Alltså med andra ord rikta ett betalningskrav direkt mot nätbutiken. Det synes dock vara lönlöst i ditt fall eftersom du redan vid flera tillfällen har försökt att kontakta säljaren.

2. Nästa steg blir att skriftligt ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Här kan du läsa mer om hur det går till. Om Kronofogdemyndigheten väljer att handlägga ditt ärende kommer svaranden (nätbutiken) att bli ombedd att yttra sig. Förhoppningsvis får du då dina pengar. Skulle motparten bestrida betalningsföreläggandet kommer frågan att prövas av en tingsrätt. Om du i ett sådant läge har tillräcklig bevisning blir den troliga utgången i målet att tingsrätten kommer att gå på din linje.

3. Om din motpart (nätbutiken) trots en eventuell avkunnad dom i tingsrätten fortfarande vägrar att återbetala dig pengarna kan du slutligen ansöka om en utmätning enligt utsökningsbalken (UB). Ett sådant förfarande innebär mycket förenklat att Kronofogdemyndigheten utmäter (tar i beslag, ibland tvångsmässigt) gäldenärens (den skuldsattes) egendom och säljer denna för att skulden till dig ska kunna regleras. Ansökan om utmätning kan göras både muntligt och skriftligt (2 kap. 1 § 1 st UB). Här kan du läsa mer om utmätning.

Sammanfattning

Mot bakgrund av förutsättningarna i din fråga är min bedömning att du har rätt till återbetalning jämte viss ränta. Förslagsvis försöker du lösa den uppkomna situationen på egen hand direkt med din motpart. Om det tillslut framstår som helt omöjligt är det ovanstående tågordning som gäller och de enligt ovan redogjorda alternativen som finns att tillgå.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan eller via vår kostnadsfria telefonrådgivning.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”