Vad kan man göra om dödsbodelägarna inte kommer överens?

FRÅGA
Hej!Min mamma gick bort i förra veckan och hennes andra dotter har redan börjat bråka om allt som rör begravningen och det lär hon fortsätta göra med bouppteckningen oxå. Vad kan jag göra för att få ut mitt arv och dela upp hennes möbler mm då vi aldrig kommer att komma överens??Hon håller även på att försöka hindra mig att få ut arvet efter min pappa som dog 1/2 2018 genom att framtvinga en offentlig auktion på hans hus med alla inventarier kvar. Jag har hela tiden velat köpa ut henne ur hans fastighet men hon vägrar. Mamma och pappa skiljdes 1965.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och din mammas andra dotter är dödsbodelägare i din mammas dödsbo. Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning. För att kunna vidta åtgärder i dödsboet krävs att dödsbodelägarna är överens. Om dödsbodelägarna inte är överens kan boutredningen tas över av en boutredningsman som utses av tingsrätten som tar över förvaltningen av dödsboet (19 kap. 1 § ÄB). Boutredningsmannen utreder boet och företräder boet gentemot tredje man. Om dödsbodelägarna begär det kan boutredningsmannen sedermera även fördela arvet efter den avlidne.

Om ni inte kommer överens kan du alltså begära att tingsrätten ska utse en boutredningsman som tar över förvaltningen av dödsboet och som sedan även kan genomföra arvsskiftet om ni begär det. På det sättet kan boet utredas och arvet skiftas även om ni är oense.

Om du vill kan du läsa mer om boutredning och en boutredningsmans arbete på Sveriges Domstolars hemsida som du hittar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?