FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB28/08/2020

Vad kan man göra när någon upprepande påstår att man gjort sig skyldig till ett visst brott?

En granne kallar mig för hallick och påstår att han har bilder, filmer osv. som bevis. Jag tror att han menar att romska damer träffar män i min bostad...han har i alla fall sett hur männen har kommit och gått med en timmes mellanrum. Jag är volontär och har hjälpt romer + många andra nationaliteter. Mannen påstår att jag har haft romer boende hos mig och själv bott på annat håll. Mannen som jag tror konsumerar en hel del alkohol är kompis med många grannar som är av samma sort. De ropar glåpord och pratar mycket osanning.

Jag undrar vad jag kan göra för att mannen och så klart resten av hans kompisgäng ska förstå att det de håller på med är straffbart ? Jag räknar med att det är straffbart.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du har rätt när du säger att det som din granne gör skulle kunna vara straffbart. Din granne skulle nämligen kunna göra sig skyldig till brottet "förtal". Nedanför kommer en förklaring av brottet och även hur jag rekommenderar att du går tillväga med situationen.

Ärekränkningsbrott

Det som du beskriver ovan kan som tidigare nämnt utgöra brottet "förtal". Förtal är ett så kallad ärekränkningsbrott, dvs. ett brott som går ut på att sprida uppgifter eller antydningar om en person på ett sådant sätt att det drabbar personen negativt. Ärekränkningsbrotten regleras i 5 kap. brottsbalken, som härefter kommer att benämnas som "BrB".

Förtal

En person kan dömas till förtal om denne pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Alltså kan man exempelvis dömas till förtal om man sprider uppgifter om att en person begått ett visst brott. Att någon sprider uppgifter om att du skulle vara en så kallad "hallick" och göra dig skyldig till brottet koppleri skulle alltså kunna utgöra brottet förtal ( 5 kap. 1 § BrB).

Utpekandet eller de uppgifter man sprider ska vara av allvarlig grad för att det ska räknas som förtal. Hur stor spridningen är spelar även viss roll. Bedömningen av vad som anses som nedsättande görs sedan utifrån den utpekades omgivning och ur deras synvinkel, dvs. utifrån din synvinkel och vilka personer i din omgivning som har fått höra detta utpekande, exempelvis andra grannar, arbetskollegor etc. Domstolen tar alltså bl.a. hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått och även till, som jag nyss nämnde, vilka personer spridningen har nått.

Vad du kan göra och hur du kan gå vidare med detta

Jag skulle råda dig till att prata med din granne, och försöka förklara för hen hur situationen står till och vidare även förklara att de anklagelser hen gör skulle kunna utsätta dig för andra personers missaktning och även resultera i att hen gör sig skyldig till förtal. Ifall hen fortsätter trots detta, och ifall du anser att det faktiskt utsätter dig för andras missaktning kan du kontakta polisen och göra en anmälan mot din granne för förtal.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte, eller om du fortsatt har funderingar kring brottet förtal eller annat kring situationen, får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara HrnicRådgivare