Vad kan man göra när man har blivit hotad flera gånger av ett gäng killar?

Hej om man blir misshandlad av ett gäng killar och killarna bor i samma område som vi och vi är rädda hur ska vi göra för att slippa dessa killar och slippa vara rädda vad ska vi göra för det ska blir bra så man slipper att flytta för dessa killar har hotat mig o killen 2 gånger nu hotat mig och killen till livet och dessa killar håller på med droger o bränd bomber o knivar

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot, 4 kap. 5§ Brottsbalken (BrB)
Av vad du beskriver låter det som att det skulle kunna vara fråga om att ni har blivit utsatta för brottet olaga hot (BrB 4:5). Av lagtexten framgår att "den som hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år".

Här verkar det ju vara fråga om flera fall av hot. För att det ska kunna falla in under olaga hot ska hotet alltså varit ägnat att typiskt sett framkalla allvarlig fruktan hos er som hotade (utifrån er synvinkel). Det ska dessutom vara fråga om ett hot om brottslig gärning riktat antingen mot säkerheten till person eller egendom. Eftersom dödshotet är det enda jag har någon mer information om kommer jag ta utgångspunkt i det för att kunna förklara.

Vad menas med "ägnat att framkalla allvarlig fruktan"?
Det som menas är, lite förenklat, att det ska finnas en allvarlig fruktan för att hotet faktiskt verkställs. Det som är av betydelse är alltså hur ni som hotade har upplevt situationen. I fallet med dödshotet är det ganska sannolikt att ni upplevt hotet som allvarligt och överhängande med tanke på att gänget verkar syssla med andra kriminella gärningar, har tillgång till brandbomber, knivar m.m. och dessutom hotat er flera gånger.

Vad menas med "hot om brottslig gärning" och "riktat mot säkerheten till person eller egendom"?
I ert fall är det ju fråga om ett hot som riktar sig mot er personliga säkerhet. Det är också ett hot om brottslig gärning eftersom de hotat era liv. Har de tidigare hoten inneburit att skada er eller er egendom på något sätt brukar det typiskt sett kunna räknas in här.

Sammanfattningsvis kan det åtminstone röra sig om brottet olaga hot i fallet där de har hotat er till livet.

Vad kan ni göra?
Min rekommendation är absolut att ni vänder er till polisen och gör en polisanmälan för händelserna och hoten som har varit så att de kan börja utreda saken och att det sedan eventuellt kan åtalas. Det är sedan upp till åklagaren att avgöra om det finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal så att personerna kan dömas för brott. Ni kan också få tips av polisen om hur ni kan hantera hot på bästa sätt om det skulle hända igen.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo