Vad kan man göra när man blivit utsatt för grovt förtal?

FRÅGA
Min arbetsgivare har gjort sig skyldig till grovt förtal. Hur går man tillväga och vad kan man göra. Jag känner mig kränkt och förnedrad.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man kan göra när man blivit utsatt för grovt förtal.

Inledningsvis kan man konstatera att förtal och grovt förtal är så kallade målsägandebrott. Detta innebär att huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal. Det är istället målsägande (den utsatta) själv som måste ta initiativ till att åtal väcks. Detta kan göras genom att man uttrycker en vilja attväcka åtal när man polisanmäler händelsen. Skulle det vara påkallat ur allmän synpunkt ska åklagare dock väcka åtal. När åklagaren ska bedöma om det finns särskilda skäl för att väcka allmänt åtal har det betydelse vad det är för något som har spridits och till vem. Det kan exempelvis vara påkallat att åklagare väcker åtal om påståenden lämnats till personer som känner den som utsätts för förtalet, exempelvis arbetskamrater eller familj.

Jag skulle rekommendera att du gör en polisanmälan av händelsen där du även uttryckligen säger att du vill väcka åtal. Skulle åklagare anse att det är särskilt påkallat att väcka allmänt åtal ska denna göra det, annars får du som målsägande väcka enskilt åtal i fallet. Det är viktigt att notera att enskilt åtal likställs med ett vanligt civilmål avseende rättegångskostnader, vilket innebär att ett enskilt åtal kan innebära betydande kostnader om man inte vinner målet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll