Vad kan man göra när en skuld inte betalas?

Jag och min 'kompis' köpte en båt som vi sålde vidare. Och pengarna kom konton men han fick till hans konto 40.000kr extra som skulle komma till min konto. Nu vill han inte betala tillbaka pengarna till mej. Va ska göra,?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du sålt en båt med en annan person, varpå betalningen gick till hans konto och därefter skulle sändas vidare till dig men inte gjorde detta. Du undrar vad du nu kan göra med anledningen att personen inte vill betala tillbaka.

Betalningsföreläggande

Regelverket som aktualiserar betalningsföreläggande återfinns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Fordran och skuld

I samband med att du och personen som du sålt båten med kommit överens om att en viss summa pengar skall tillfalla dig (i detta fall 40.000 kr), så har det uppkommit en fordran och skuld. Förenklat innebär fordran att man har en rätt att få betalt. Motsatsvis betyder skuld helt enkelt att man är skyldig någon pengar. I detta fall har du en fordran på 40.000 kr på personen som du sålde båten med (vi kan kalla personen för X).

Vad kan man göra när en skuld inte betalas?

I din bakgrundsinformation anger att att X inte vill betala tillbaka pengarna. Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande, som innebär att Kronofogden ålägger säljaren att återbetala pengarna till dig.

Det finns dock ett antal saker som måste vara uppfyllda för att kunna ansöka om betalning. Dels ska fordran vara förfallen till betalning (2 § första stycket BfL). Ansökan ska även omfatta beloppet, förfallodagen samt om det begärs någon form av ränta. Det finns även ett skriftlighetskrav på ansökan.

För mer information beträffande en ansökan om betalningsföreläggande hänvisas till följande hemsida.

I slutändan är det dock KFM (Kronofogden) som kommer kunna avgöra om det finns underlag/grund för att driva in skulden som uppkommit. Mina avslutande tips är att försöka lösa detta internt med personen i fråga. Om detta inte går, återstår möjligheten att ansökan om betalningsföreläggande.

Hoppas det löser sig.

Vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline!

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo