Vad kan man göra när en person vägrar utföra förpliktelse enligt förlikningsavtal?

FRÅGA
Vid en förlikning i tingsrätt dömdes person A att ta bort byggnation från bostadsrättsförenings mark inom en viss tidsperiod. När denna tidsperiod gått ut har person A inte uppfyllt sina åtaganden i förlikningsdomen person A har fortfarande kvar byggnation på ovan nämnda mark. Vad kan bostadsrättsföreningen göra gentemot person A i och med att person A har brutit mot förlikningsdomen ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du nämner "förlikningsdomen" i din fråga utgår jag från att förlikningsavtalet är stadfäst i dom (se 17 kap. 6 § RB). När ett förlikningsavtal är stadfäst genom dom blir avtalet en så kallad exekutionstitel (se 3 kap. 1 § andra punkten UB). Det innebär att Kronofogdemyndigheten (KFM) får se till att den förpliktelse som framgår av förlikningsavtalet också verkställs.

I detta fall är förpliktelsen en naturaprestation (dvs en förpliktelse som inbegriper något annat än att betala pengar). KFM ska då antingen lämna person A ett föreläggande om att genast ta bort byggnationen. Om KFM finner det mer lämpligt att själva se till att byggnationen tas bort får de istället välja detta alternativ. Om bostadsrättsföreningen ansöker om att själva få ta bort byggnationen får KFM även godkänna detta, så länge de finner det lämpligt (se 16 kap. 12 § UB).

Om det dock är så att förlikningsavtalet inte är stadfäst i dom är det inte heller verkställbart. Om person A i en sådan situation vägrar att utföra sin förpliktelse måste man ta tvisten till domstol på nytt.

Sammanfattningsvis: Om förlikningsavtalet är stadfäst i dom kan bostadsrättsföreningen, genom ansökan till Kronofogdemyndigheten, se till att avtalsförpliktelsen verkställs. Kronofogdemyndigheten väljer (i princip) det tillvägagångssätt de tycker är mest lämpligt.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (519)
2021-07-24 Vad ska jag göra när hyresgästen vägrar flytta?
2021-07-22 Vem kan frakta bort bilen från vår mark?
2021-07-09 Hyresgäst vägrar flytta trots uppsägning av hyresavtal pga förverkandegrund – handlingsplan
2021-07-02 Vad gör jag om en person är skyldig mig pengar?

Alla besvarade frågor (94587)