FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB07/05/2019

Vad kan man göra när en person utsätter en för hot och trakasserier?

Min kompis ex-pojkvän var redan under deras förhållande fysiskt våldsam och har utsatt henne för både fysisk och psykisk misshandel. Nu när de har gjort slut fortsätter han trakassera henne och skickar hotmeddelanden av olika slag. Han säger åt henne var hon får befinna sig och var hon inte får, och för några dagar sedan efter att han kört förbi oss i sin bil skrev han ett meddelande och hotade att han skjuter henne nästa gång han ser henne. Han är väldigt instabil och har bl.a. gjort ett självmordsförsök och skyllde det på henne. Vi vet inte hur vi ska gå till väga nu, ska vi göra en polisanmälan eller ansöka om besöksförbud eller bara låta det vara, vänta och se?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man kan göra när en person utsätter en för hot och trakasserier.

Besöksförbud

Det beteende du beskriver utgör skäl för att söka om besöksförbud (även kallat kontaktförbud). Huvudregeln är att förbud får meddelas för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller följa efter denna person (1 § lagen om kontaktförbud). Besöksförbud får meddelas om det finns en risk att personen kommer begå brott, förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet ska skydda (1 § 2 st. lagen om kontaktförbud).

Ansökan hos polis eller tingsrätt

För att söka kontaktförbud vänder du dig till antingen polisen eller direkt till tingsrätten där du får berätta om vad som har hänt och varför du behöver ett besöksförbud för personen. Det är bra att anteckna de hot och trakasserier som inträffar som stöd för ansökan. Man bör även samla möjliga bevis och kontaktuppgifter till eventuella vittnen. Polis eller tingsrätt kan, om det behövs, besluta om ett tillfälligt besöksförbud som börjar gälla direkt. Jag rekommenderar att man så fort som möjligt ansöker om ett besöksförbud om man upplever hot av det slag du beskriver.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma BergmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?