Vad kan man göra när en hyresvärd inte åtgärdar brister?

Våran lägenhet har mögel skada, fukt skada och flera trasiga saker. Hyresvärlden har sagt länge att han ska fixa mögel och fukt skadan men aldrig gjort det fast vi har tjatat. Vi vägra betala full hyra då jag och min sambo och våra två barn var tvungen att sova i vardagsrummet då det var mögel i vårt sovrum och barnens rum. Nu skulle vi behöva byta ut spisen och fixa fönstren då det blåser igenom och jätte kallt i lägenheten. Kan hyresvärlden vägra fixa saker i lägenheten pga att vi har en hyres skuld ? Han sa att betalar inte vi skulden denna månad så blir vi vräkta. Men tycker konstigt att behöva betala full hyra för en lägenhet när man bara kan använda vardagsrummet och köket. Men vet inte hur det funkar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande hyresrätter/lägenheter finner du i 12 kap. jordabalken (JB). Specifikt gällande åtgärder mot brister i hyresrätten framgår av 12 kap. 16 § JB.

Vad gäller vid brister i hyresrätten?

Vid hyra av en lägenhet ska skicket på lägenheten vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i staden är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Undantaget är däremot att detta går att avtala bort och om det är så att man avtalat om annat bör det också framgå i avtalet, (12 kap. 9 § JB). Vidare har hyresvärden skyldighet att underhålla lägenheten och hålla samma skick som vid tillträdet av hyresrätten, med undantagen att något annat har avtalats, att det skulle finnas en förhandlingsklausul eller om hyran avser ett enfamiljshus eller en lägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet, (12 kap. 15 § JB).

Skulle det vid hyrestiden uppkomma brister som inte orsakats av hyresgästen och som medför att lägenheten avviker från den normala standarden, som nämnts ovan, bör hyresgästen meddela hyresvärden om bristen. Hyresvärden bör så fort som möjlighet efter hyresgästens meddelande åtgärda problemet. Skulle hyresvärden efter meddelandet inte åtgärda bristen eller skadan har hyresgästen rätt att åtgärda bristen på egen hand och därefter göra avdrag på hyran/depositionen, (12 kap. 16 § JB).

Vad kan hyresgästen göra om hyresvärden inte åtgärdar brister i hyresrätten?

De åtgärder som hyresgästen främst kan göra, om hyresvärden inte åtgärdar problemen, är att åtgärda problemen själv och på hyresvärdens bekostnad, (12 kap. 11 § första stycket, första punkten, JB). Utöver detta har du rätt till nedsättning av hyran under den period då bristerna förelegat, och även eventuell ersättning för skador som sker i samband med bristerna där hyresvärden inte kan visa att felen beror på hyresgästen, (12 kap. 11 § första stycket, tredje punkten, JB). Om bristerna inte går att åtgärda på egen hand och bristen är av väsentlig betydelse har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet, (12 kap. 11 § första stycket, andra punkten, JB).

Om det inte är aktuellt för hyresgästen att säga upp hyresavtalet finns det en ytterligare åtgärd som medför att hyresgästen ansöker om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Hyresnämnden kan därmed ålägga hyresvärden att avhjälpa bristen och om hyresvärden fortfarande inte åtgärdar problemet kan denne bli skyldig att utge vite/betalning, (12 kap. 16 § andra stycket, JB).

Om hyresgästen anser att denne har rätt till nedsättning av hyran kan hyresgästen även deponera hyran till länsstyrelsen, (12 kap. 21 § JB). När hyresgästen har deponerat hyresbeloppet kan hyresvärden inte hävda att hyresrätten blivit förverkad på grund av att hyra inte betalats, utan istället måste hyresvärden bestrida kravet. Hyresgästen har då tre månader på sig att bestrida kravet och därefter avgörs talan. Vinner hyresvärden talan får denne rätt till pengarna men om hyresvärden förlorar talan så får hyresgästen rätt till pengarna, (12 kap. 22 § JB).

Vad kan du göra i ditt fall?

Som jag har förstått har du redan meddelat din hyresvärd gällande brister som ni har i er hyresrätt. Jag utgår ifrån att det gått en längre tid utan resultat från hyresvärden och du har valt att inte betala hyra. Det första man som hyresgäst bör göra är att meddela hyresvärden, vilket du gjort men som inte givit resultat. Det nästa du kan göra är att åtgärda problemet på egen hand och därefter kräva ersättning för det arbete du utfört. Om felet är väsentligt och det inte går att åtgärda på egen hand kan du välja att säga upp hyresavtalet. Skulle det däremot vara fallet att det inte är aktuellt med uppsägning kan du istället välja att ansöka om ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Detta kommer leda till att hyresvärden får en viss tid på sig att åtgärda bristen och om denne inte åtgärdar felet kan hyresvärden bli betalningsskyldig. Du kan även välja att betala din hyra till länsstyrelsen och ställa krav på hyresvärden för att bristerna ska åtgärdas, detta innebär att det inte finns någon möjlighet att slippa betala hyra och samtidigt bo kvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”