Vad kan man göra för att undvika att åtal väcks?

FRÅGA
Hej ! Det är så att mina föräldrar har haft ett stor tjafs där mamma blev förbannad och höjde en kniv mot min pappa och skrek att hon kommer döda honom. Pappa pratade med en vän där vännen polisanmälde händelse eftersom det är ett "Brott". Polisen grep min mamma och anhåll henne en dag men åklagaren bestämde att släppa fritt henne då pappa vill inte ha någon anmälan och sa i förhöret att han vill ha henne hemma. Mamma nekade allt i förhöret och pappa sa att han vill inte ha något ärande alls. Nu ringer polisen pappas vän för att ha ett förhör med honom. Kan polisen väcka åtal mot min mamma då hon får dom eller kommer det läggas ner eftersom det är ord mot ord ? Vad kan vi göra för att undvika att det blir dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är vad din mamma och din familj kan göra för att undvika att din mamma döms för brott. I mitt svar kommer jag främst utgå ifrån rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).

Att höja kniv mot någon och hota med att döda en person skulle kunna vara olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Olaga hot innebär att en person hotar en annan person med brottslig gärning (t.ex. att döda denne) på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Den hotade måste alltså inte ha känt allvarlig rädsla utan det är tillräckligt att hotet varit ägnat att framkalla den känslan. Om hotet påtagligt har förstärkt med hjälp av vapen kan det olaga hotet vara att bedöma som grovt.

Åklagare har åtalsplikt för brott som hör under allmänt åtal (20 kap. 6 § RB). Olaga hot är ett brott som hör under allmänt åtal (20 kap. 3 § RB).

En åklagare kan alltså besluta att väcka åtal mot din mamma även fast din pappa inte vill medverka i brottsutredningen men åklagaren kommer bara göra det om han eller hon anser sig ha tillräckliga bevis för att din mamma gjort sig skyldig till brott. Om din pappa menar att inget har hänt eller inte medverkar i utredningen är det troligt att åklagaren inte tycker att det finns tillräcklig bevisning eftersom det enligt informationen i din fråga enbart finns bevisning i form av att din pappa berättat för sin vän.

Sammanfattningsvis kan ni egentligen inte göra något för att undvika en dom eftersom olaga hot hör under allmänt åtal. Det är dock troligt att inget åtal kommer väckas (och då kan inte din mamma dömas) eftersom din pappa inte vill medverka i polisutredningen och den enda bevisning som då finns är stödbevisning i form av vittnesmål från din pappas vän. Om åklagaren ändå skulle väcka åtal är det mycket tveksamt att en domstol skulle fälla din mamma för brott eftersom bevisningen i olaga hot främst bygger på målsägandes (brottsoffrets) vittnesmål.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1183)
2021-06-22 Rycka i dörr och brevinkast, brottsligt?
2021-06-22 Människorov när busschaufför vägrar släppa ut passagerare?
2021-06-22 Försök till hemfridsbrott
2021-06-21 Är det lagligt att filma vid bråk i hemmet utan godkännande?

Alla besvarade frågor (93337)