Vad kan man göra åt grannar som röker?

2019-06-20 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Det är så att jag och mina syskon som sover i vardera rum påverkas av röklukt från grannarna nedanför, det är ett hem för funktionsnedsatta och de anställda jobbar där dygnet runt. De röker ständigt och vi störs väldigt mycket av det. Vi mejlade hyresvärden och de skulle ta tag i det genom att skicka ett brev. Det resulterade i ca 4 rökfria dagar men sen kom det tillbaka. Vad ska vi göra härnäst?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det kommer till störande grannar finns det viss reglering. Bor man i en hyresrätt ska den som bor där se till att grannar inte utsätts för störningar som är hälsofarliga eller annars skäligen inte bör tålas (12 kap 25§ Jordabalken). Hyresgäster har därmed vissa skyldigheter och ska rätta sig efter tillsägelse.

Frågan är däremot vad som kan anses utgöra en sådan störning. När det kommer till rökning har det i tidigare domar slagits fast att man måste tåla grannar som röker när man bor i ett flerfamiljshus och trots att det delvis inverkar negativt på er hälsa. Det föreligger därmed inte en absolut rätt att kräva att grannarna slutar röka eller att hyresvärden ska vidta några åtgärder. Även vid allergi eller annan överkänslighet kan inte hyresvärden utfästa något förbud. Dina grannars rätt att röka står därmed över att ni som hyresgäster störs av röken.

Det ni kan göra är att försöka övertala er hyresvärd att exempelvis se över ventilationen eller byta fönster samtidigt som ni får prata med grannarna, berätta om era besvär och ge förslag på åtgärder. Däremot finns det tyvärr absolut rätt för er att kräva detta.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga. Du är alltid välkommen att vända dig hit igen för vidare rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll