Vad kan man göra åt en hund som skadar andra?

2019-03-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Min fråga är, om jag vet att en person som har en hund som attackerar både djur och människor så att det har blivit stora skador på både djur och människor. En av personerna som har blivit attackerad av denna hund har fått såna allvarliga skador på tänderna så att hon måste opereras. En hund som blev attackerad av denna hund fick ett stort sår. Hur ska jag göra med denna person och hund? Jag vill anmäla dom och avliva hunden för den hunden är en fara för människor och djur! Mvh
SVAR

Hej och tack att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedan att förklara vad som gäller angående ägares ansvar över sina hundar samt vad du som utomstående kan göra när man oroar sig för att en hund fortsättningsvis kommer att kunna skada personer. För att svara på frågan kommer jag att använda mig av Lag om tillsyn över hundar och katter.

Ägare till hundar ansvarar för skador som hunden orsakar.

En hundägare har alltså ett strikt ansvar för sin hund. Det innebär att en ägare är skyldig att dels ersätta en skada som hunden har orsakat, helt oavsett om ägaren hade uppsikt över hunden vid tillfället eller inte (Lag om tillsyn över hundar och katter, 19 §).

En ägare är också skyldig att hålla sådan tillsyn över sin hund som krävs för att förebygga att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter, exempelvis genom att skälla högt under en längre period eller liknande, (Lag om tillsyn över hundar och katter, 1 §)

Ägaren i din fråga bör anses ha brustit i sin skyldighet att förhindra att hunden orsakar skador.

Det framgår tydligt av din fråga att ägaren till den hund du beskriver inte har haft tillräcklig uppsikt över sin hund. Detta innebär att ägaren har brustit i de skyldigheter som krävs för att få lov att vara ägare till en hund.

Länsstyrelsen, och ibland även polisen, får då besluta om omhändertagande av hunden.

Eftersom situationen ser ut som den gör (så som du beskrivit det i frågan) anser jag att det är självklart att det måste till åtgärder. Hunden kan inte stanna hos den nuvarande ägaren. Länsstyrelsen får, för att förhindra att en hund orsakar skador, besluta om att hunden ska omhändertas, (Lag om tillsyn över hundar och katter, 11 §). Detta kan dock ta lite tid, då en utredning oftast behövs göras.

Eftersom hunden dock redan har orsakat så pass många skador, både på människor och andra hundar, kan det föreligga en sådan situation som gör att polisen kan besluta om ett omedelbart omhändertagande av hunden istället, (11 § andra stycket).

Jag råder dig därför att kontakta Länsstyrelsen där du bor. Tyvärr framgår det inte av din fråga vart du bor någonstans men du kan hitta all kontaktinformation på länsstyrelsens hemsida. Om du hellre vill gå en annan väg tycker jag att du borde kontakta polisen på 114 14 och förklara hur situationen ser ut, så kan de hjälpa dig med hur du ska gå vidare med en anmälan.

Jag hoppas du fick lite svar på din fråga och jag hoppas den oroliga situationen löser sig för dig. Om du har fler funderingar, tveka inte på att skicka in en fråga till.

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2167)
2019-07-17 Hur hamnar man i misstankeregistret?
2019-07-15 Har man rätt att begära ut sitt belastningsregister?
2019-07-12 Kan jag dömas för (grovt) bokföringsbrott om jag av okunnighet bokfört bristfälligt?
2019-07-07 Går det att gallra uppgifter ur belastningsregistret i förtid?

Alla besvarade frågor (71166)