Vad kan man göra åt en förälder som missköter vårdnaden?

2019-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Oansvarig pappa – är de här exemplen tillräckliga för att ansöka om enskild vårdnad? Barnen är 6, 8 och 11 år gamla. Pappan åker på vikingamarknader med barnen och gjort det i flera år. Barnen har berättat att pappa går på gillen på kvällarna och lämnar dem ensamma i tältet både när de sover och är vakna. Han är bakfull dagen efter och ligger och jämrar sig medan barnen själva får hjälpa varandra med att gå på toaletten och fixa frukost. Han har gjort så här i flera år. Pappan ljög nu senast när en vuxen lämnade det äldsta barnet till honom om att barnet skulle åka till en marknad med en kompis i bil. I själva verket satte pappan 11-åringen ensam på ett tåg för en resa på ca 2 ½ timme för att sedan sitta ensam på stationen i en timme i väntan på att bli upphämtad av en kompis till pappan. Med sig på resan fick barnet 1½ liter läsk och inga pengar. 11-åringen har åkt tåg två gånger i sitt liv och då tillsammans med en vuxen. Detta barn har både adhd och autism och är inte i alla sammanhang åldersadekvat. Pappan har tre orosanmälningar på sig sedan tidigare, en från mamman och två från förskola samt fritidshem. I våras låg barnen på marken med tunna fällar och undermåliga sovsäckar i minusgrader. Barnen hade gråtit, varit vakna hela natten och ropat på pappan som sov i ett annat tält (i en säng upp från markfrosten med sin flickvän och det minsta barnet). Till svar på ropen fick de "håll käften"! Räcker detta som exempel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter som en väldigt jobbig situation. Jag ska försöka klargöra vad som gäller här. Regler kring till exempel barnuppfostran och vårdnadsfrågor finns i 6 kap. Föräldrabalken.


Barnens rättigheter
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB). Barnets vårdnadshavare ska se till att dessa behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ansvarar också för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter (6 kap. 2 § andra stycket FB). Av vad du berättat låter det som att pappan kan ha brustit i att tillgodose barnens behov av trygghet och tillsyn när han lämnat de ensamma i olika situationer. Barn i åldrarna 6 och 8 år brukar ha ett behov av mer tillsyn än vad du beskrivit. Vad gäller det äldsta barnet på 11 år bör man även ta hänsyn till de diagnoser du beskriver samt det du påtalat om att han inte alltid är åldersadekvat. Det kan innebära att även han är i behov av mer tillsyn vad du beskriver att han fått.

När man beslutar om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § första stycket FB). För att avgöra vad som är barnets bästa ska man ta hänsyn till risken för att barnet far även, men även barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § andra stycket FB). Risken för att barnen far illa skulle kunna tala till pappans nackdel medan barnets behov av kontakt med båda föräldrarna skulle kunna vara till pappans fördel. Man ska även ta hänsyn till vad barnen vill i frågan, med hänsyn till deras ålder (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Enligt praxis brukar barnets vilja få fullt genomslag från ca 12 års ålder. De här barnen kan alltså vara för unga för att få sin vilja igenom i frågan om vårdnad, boende och umgänge. Jag vågar inte svara på hur rätten skulle besluta i frågan.

Enskild vårdnad
Jag vill börja med att påpeka att det alltid går att ansöka om enskild vårdnad. Det krävs alltså inte att något särskilt ska ha hänt för att man ska kunna ansöka om det. Vill någon av föräldrarna få ändring i vårdnaden ska rätten besluta om att den ska vara enskild eller gemensam (6 kap. 5 § första stycket FB). Frågan om en sådan ändring kan prövas på begäran av antingen den ena eller båda föräldrarna (6 kap. 5 § tredje stycket FB). Rätten får inte besluta att vårdanden ska vara gemensam om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § andra stycket FB). Skulle mamman begära att vårdnaden ska bli enskild kan rätten alltså inte besluta att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam om pappan också begär att vårdnaden ska vara enskild.

Det går även att avtala om vårdnaden, föräldrarna sinsemellan (6 kap. 6 § FB). Om föräldrarna kan komma överens på egen hand kan de alltså på det sättet undvika att ta frågan till rätten. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.

Barnets boende
Det har inte framkommit om hur barnens boendesituation ser ut. Jag vill dock påpeka att det också är möjligt att låta vårdnaden vara fortsatt gemensam men besluta om att barnen ska bo till exempel endast med mamman. Det kan vara en mindre drastisk mellanväg att gå. Frågan om boende kan beslutas om av rätten (6 kap. 14 a § första stycket FB) eller avtalas om mellan föräldrarna (6 kap. 14 a § andra stycket FB). Även ett sådant avtal ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.

Barnets umgänge
Ett barn har dock fortfarande rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med (6 kap. 15 § första stycket FB). Skulle det alltså beslutas att barnen ska bo med exempelvis endast mamman har barnen då ändå rätt till att träffa eller ha annan kontakt med pappan. Frågan om umgänge kan beslutas om av rätten (6 kap. 15 a § första stycket FB) eller avtalas om mellan föräldrarna (6 kap. 15 a § tredje stycket FB). Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.

Det kan vara värt att känna till att det också finns en möjlighet att få umgängesstöd när barnen umgås med pappan. Ett sådant umgängesstöd fastställs av rätten och får fastställas om rätten samtidigt beslutar i umgängesfrågan. Det får dock endast beslutas om umgängesstöd ifall barnen har ett behov av det (6 kap. 15 c § FB). Det är svårt för mig att avgöra, men situationen kanske inte riktigt är sådan än.

Mitt råd är börja med att samtala med pappan och försöka komma till stånd med ett avtal om att barnen ska bo enbart hos mamman, alternativt att mamman får enskild vårdnad, samt avtala om barnens umgänge med pappan. Om det går att lösa utan att gå till rätten blir det antagligen enklast för alla parter. Går det inte att komma överens på den vägen är alternativet tyvärr att vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan. I tingsrätten går det även att få hjälp med förlikningssamtal, samarbetssamtal och medlare.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (696)
2020-02-16 Vad vägs in i bedömningen av vårdnadsansvaret?
2020-01-31 Ensam vårdnad vid bristande omsorg av barnet
2020-01-31 Gemensam vårdnad mot en förälders vilja
2020-01-29 Hur kan man få tillbaka sina föräldradagar när man inte har vårdnad?

Alla besvarade frågor (77289)